Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Fasadebilde av bygg i Pilestredet

Tildeling fra Forskningsrådet

6 forskningsprosjekter fra OsloMet har fått støtte fra Forskningsrådet i den siste runden med tildelinger.

OsloMet har fått innvilget 6 søknader om støtte gjennom Forskningsrådets hovedutlysninger av forskerprosjekt og samarbeidsprosjekt som hadde frist i februar i år.

Totalt 68,5 millioner kroner har tilfalt OsloMet-forskere i denne runden.

Disse prosjektene har mottatt midler:

  • REDUCE - Rethinking Everyday Plastics, SIFO
  • Applying Artificial Intelligence in Developing Personalized and Sustainable Healthcare for Spinal Disorders, fakultet for helsevitenskap
  • IMAGINE: Contested Futures of Sustainability, SIFO
  • Crossing and Managing Boundaries between Work and Non-Work – Co-creating Healthy Teleworking, AFI
  • Decoding Digital Media in African regions of Conflict, fakultet for samfunnsvitenskap
  • Crisis Management in a Polycentric Nordic Local Democracy: Different Governance Structures - Different Results?, NOVA

– Gratulerer så mye til alle fagmiljøene og støtteapparatet rundt! Dette er prosjekter som er veldig relevante for tiden vi lever i, og godt knyttet opp til bærekraftsmålene, sier viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen.

Les Forskningsrådets pressemelding, der et av OsloMet-prosjektene er løftet frem

Mindre enn i fjor

OsloMet sendte til sammen 66 søknader, og fikk innvilget 6 med et samlet innstilt beløp på ca. 68,5 millioner kroner.

Til sammenlikning sendte universitetet 74 søknader i 2020, og fikk da innvilget 20 med samlet innstilt beløp på mer enn 216 millioner kroner.

– Vi opplever en svakere uttelling totalt i denne utlysningsrunden, etter et meget sterkt fjorår. Det er små marginer når søknader skal vurderes opp mot hverandre, og det er helt naturlig at resultatet kan variere fra år til år, sier Norheim-Martinsen.

– Alle forskningsmiljøene har sendt inn gode søknader, og jeg vil rette en stor takk for det for det viktige arbeidet forskerne våre gjør. Vi har hatt stor utvikling i forskningsvirksomheten ved universitetet de siste årene, både faglig og med administrasjon og søknadsskriving. Nå skal vi jobbe videre jevnt og trutt, og la oss motivere av fagmiljøene som nådde gjennom denne gangen, sier viserektor for FoU.

Flere tildelinger til høsten

Årets hovedutlysning omfattet også Fellesløft IV-utlysningen av stort, tverrfaglig forskerprosjekt, men tildelingen i denne kategorien offentliggjøres ikke før til høsten.
OsloMet sendte inn tre søknader til denne utlysningen.