Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

OsloMet sin logo.

Styremøte 15. september

Følg styremøtet 15. september direkte på nett. Her kan du lese styresakene.

Følg styremøtet direkte

Styremøtet 15. september (kl. 9.00 - 15.00) strømmes direkte.

Se sendingen her:

Se dagsorden og saksdokumenter

Blant sakene som skal opp på styremøtet 15. september er vedtak om etablering av masterstudium
i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, sammensetningen av innstillingskomité i rekruttering av rektor, og en orienteringssak om status for arbeidet med campus Romerike.

Les sakspapirene til styremøtet 15. september 2021 (opengov)