Stor interesse for tolkeutdanning på ukrainsk

Nyhetportlet

Stor interesse for tolkeutdanning på ukrainsk

Stor interesse for tolkeutdanning på ukrainsk

Rekordmange har søkt om opptak på OsloMets ekstraordinære utdanningstilbud for tolker i ukrainsk. Allerede 6. mai er de nye studentene i gang.

– Kvalifiserte tolker er helt avgjørende for kommunikasjonen når flyktningene fra Ukraina møter den norske velferdsstaten. Vi er derfor svært glade for å kunne ta opp flere studenter på tolkeutdanningen allerede denne våren, sier rektor Christen Krogh.

Hele 128 søkere har søkt om opptak til nettstudiet Innføring i tolking i offentlig sektor. 30 av dem vil få opptak på årsstudiet, og kan begynne utdanningen allerede i mai.

– Tolkene som gjennomfører denne utdanningen, vil med sine kunnskaper og ferdigheter kunne hjelpe Norge med å ta imot ukrainske mennesker på en god måte. De vil dermed bidra til å sikre likeverdig behandling og til å ivareta flyktningenes rettsikkerhet, sier Krogh.

Ekstraordinær testing og kursing i hele landet

Det har også vært svært stor interesse for OsloMets ekstraordinære tilbud om testing og kvalifisering av tolker på ukrainsk gjennom tospråktesten og kurset Tolkens ansvarsområde (TAO-kurs).

Over 270 kandidater har søkt om å ta tospråktesten, og testingen arrangeres fortløpende i sju ulike byer over hele landet.

Kandidater som får tilfredsstillende resultat på tospråktesten, får tilbud om et innføringskurs i tolking. For å gjøre innføringskurset tilgjengelig for så mange som mulig, holder OsloMet også på med å ferdigstille en digital variant.

13 nye tolker

Testen og kurset gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i laveste kategori (kategori E), og jobbe som tolk på grunnleggende nivå. Disse tolkene kan senere søke opptak på årsstudiet i tolking og kvalifisere seg videre.

– De som gjennomfører dette kurset kan komme raskt ut i arbeid som tolk, og de første er allerede ferdige.

I løpet av forrige helg ble 13 nye tolker kurset og registrert.

– Dette tilsvarer nærmest en dobling av antall tolker i registeret på kort tid - og flere kurs blir satt opp fortløpende, avslutter Krogh.