Droppe til innhold

Nyheter

Stipendiater kan søke om forlengelse

Stipendiater kan søke om forlengelse

Det er nå vedtatt retningslinjer for OsloMet om forlengelse av ph.d.- og og postdoktorløp ved koronarelaterte forsinkelser.

Retningslinjene gjelder kun for forlengelser av ph.d. og postdoktor-løp hvor forsinkelsen skyldes korona-epidemien, og hvor dette kan dokumenteres. Les retningslinjene her.

Spesielle omstendigheter til hinder for normal progresjon

Stipendiater og postdoktorer ansatt ved OsloMet kan etter individuell vurdering få forlengelse av ansettelsesperioden dersom omsorgsarbeid eller andre spesielle omstendigheter er til hinder for normal progresjon i doktorgradsarbeidet.

Årsakene kan være for eksempel at man er beordret til tjeneste i helsevesenet eller annen kritisk samfunnsfunksjon, vanskeligheter med datainnsamling, forsinkelse som skyldes stengte campusfasiliteter, m.m.

- Det er i OsloMet sin interesse og i tråd med vårt samfunnsmandat at ph.d.-kandidater som blir forsinket utover 6 år på grunn av koronasituasjonen, kan få forlenget opptak til ph.d.-programmet med en tilsvarende periode som forsinkelsens varighet, presiserer viserektor for FoU Per Martin Norheim-Martinsen.

Når kan du søke om forlengelse?

Søknad om forlengelse på grunn av koronakrisen sendes inn når stipendiaten og postdoktor har den fulle oversikten over forsinkelsene.

Dersom det haster, åpnes det imidlertid opp for at du kan sende søknaden tidligere. For eksempel dersom du nærmer seg avslutning av ansettelsesperioden, eller det foreligger andre tungtveiende grunner.

Hva skal søknaden inneholde

I samarbeid med veilederen din må du dokumentere hvilke tiltak som er gjort eller planlagt for å hindre forsinkelse.

Behandling av søknadene

Søknadene skal fremmes og behandles etter normale rutiner ved fakultetene/senter.

Fakultet og senter oppfordres til å vise fleksibilitet når søknadene behandles.

Retningslinjene er en presisering av gjeldende regelverk, og legger vekt på individuell behandling etter søknad.

Arbeidstid og permisjon under koronakrisen

Les mer om hvordan ansatte på OsloMet skal føre arbeidstid søke om permisjon på grunn av stengte skoler og barnehager under koronatiden
chatbot-portlet