Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Ilustrasjon av koronaviruset.

Studiestedene åpner for studenter

OsloMet åpner bygninger, biblioteker og lesesaler for studenter fra torsdag 18. februar, som følge av myndighetenes lettelser i smitteverntiltakene. Undervisningen er fortsatt hovedsakelig digital. Alle ansatte som kan, skal fortsatt jobbe hjemmefra.

NB!
Saken oppdateres kontinuerlig med ny informasjon. Se "Logg for oppdateringer" nederst på siden.

Vi ser nå på mulighetene for mer fysisk undervisning i mindre grupper. Mer informasjon kommer.

Regjeringen og Oslo kommune har bestemt at studenter igjen kan få tilgang til studiesteder, inkludert biblioteker og lesesaler. OsloMet åpner derfor bygninger, biblioteker og lesesaler for sine studenter. Lokalene skal kun brukes til studie- og læringsaktiviteter, og ikke sosiale sammenkomster.

Se informasjon som er sendt til studentene 17. februar.

Fremdeles digital undervisning og eksamen

Undervisningen skal fremdeles være digital der dette er mulig. Flere studieprogram må gjennomføre praktisk undervisning, ferdighetstrening, laboratoriearbeid med mer. Derfor vil noen studenter ha fysisk oppmøte på studiestedene.

Studenter skal følge med på informasjon som kommer på student-e-post og i Canvas fra studieprogrammene. Det er alltid den informasjonen som gjelder.  

Skriftlige skoleeksamener blir gjennomført som digitale hjemmeeksamener våren 2021, med unntak for noen få fag der det ikke finnes gode nok alternativer.

Jobb hjemmefra!

Myndighetene opprettholder påbudet om at alle i regionen som kan, skal jobbe hjemmefra.

Alle ansatte ved OsloMet skal jobbe hjemmefra, med mindre man har funksjoner knyttet til sikkerhet, drift, eller undervisning som det er helt nødvendig at gjennomføres på studiestedet. Det skal kun være minimumsbemanning på studiestedene. For å muliggjøre smittesporing skal leder holde oversikt over hvilke ansatte som er til stede

Ansatte som har tungtveiende grunner til å være på kontoret, kan søke sin nærmeste leder om dette. Alle oppfordres til å gjøre det de kan for å følge den klare intensjonen fra myndighetene.

Ansatte som har barn som må være hjemme som følge av stengte barnehager/skoler, kan få omsorgspermisjon. Les oppdaterte retningslinjer for arbeidstid og uttak av omsorgspermisjon for ansatte.

Man kan hente nødvendige eiendeler og utstyr på campus. Alle må bruke munnbind og holde avstand, og forlate studiestedet etter å ha hentet det man trenger.

Trenger du noen å snakke med? 

Pandemien og isoleringstiltak kan føre til belastning på enkeltes psykiske helse. I perioden fremover vil bedriftshelsetjenesten bistå med individuell rådgiving fra kvalifisert helsepersonell til ansatte og ledere som opplever utfordringer knyttet til: 

 • Individuelle krisereaksjoner: Dette kan være uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, sosial isolasjon osv. 
 • Rus og avhengighet 

Du kan selv bestille tjenesten direkte ved å sende e-post til: kundesenter@avonova.no. Husk å oppgi navn, telefonnummer og e-postadressen din. Omfanget av tilbudet er inntil 3 timer, og timene kan være fysiske eller digitale.

Psykososiale tiltak for studenter

OsloMet jobber kontinuerlig med psykososiale tiltak for studenter i en vanskelig tid.

IT-servicedesk

IT-servicedesk har stengte skranker i P48, SG29 og på Kjeller inntil videre, men har utvidede åpningstider på telefon og e-post.

Auditoriehjelpen

Det foregår ikke fysisk hjelp og støtte på campus, men auditoriehjelpen tilbyr sine tjenester via digitale plattformer som Zoom, på telefon m.m. Her finner du informasjon om hva de kan hjelpe med og hvordan du kommer i kontakt med auditoriehjelpen. 

Logg for oppdateringer

Oppdatert 19.02, kl. 16.15

 • Informasjon om at vi ser på mulighetene for mer fysisk undervisning.​​​​​​​

Oppdatert 17.02, kl. 15.00

 • Informasjon om at bygninger, biblioteker og lesesaler ved studiestedene åpnes for studenter fra og med 18. februar

Oppdatert 16.02, kl 17.00

 • Informasjon om åpning av studiestedene kommer 17. februar

Oppdatert 10.02, kl 16.30

 • Informasjon om at skoleeksamen gjennomføres digitalt i vårsemesteret og at det planlegges for digital undervisning ut semesteret.

Oppdatert 10.02, kl 13.00

 • Informasjon om at Auditoriehjelpen i perioden ikke vil ha fysisk tilstedeværesle på campus, men er tilgjengelig i digitale kanler og på telefon. 

Oppdatert 09.02, kl. 15.45

 • Regjeringen viderefører tiltak om stengt campus fram til og med 17. februar.

Oppdatert 01.02, kl. 20.55 

 • Universitetsbiblioteket har åpnet for en take away-løsning for utlån av bøker. 

Oppdatert 30.01, kl. 12.30

 • Forlengelse av nedstenging av studiesteder jf. myndighetenes oppdatering av tiltak, frem til 10. februar
 • Unntak for helt nødvendige studentforsøk og ferdighetstrening som må gjøres på studiestedene

Oppdatert 27.01, kl 15.40:

 • Presisering av hvordan regelen om hjemmekontor skal praktiseres

Oppdatert 25.01, kl. 15.30:

 • Oppdatering om tilbud fra bedriftshelsetjenesten

Oppdatert 24.01, kl. 18.30:

 • Oppdatering om informasjon om praksissituasjonen
 • Oppdatering om IT-servicesk

Oppdatert 23.01, kl. 15:00

 • Oppdatering om når man får informasjon om praksissituasjonen.
 • Oppdatering om at studenter kan hente utstyr på campus i henhold til smittevern.