Statsråd Sandra Borch besøkte OsloMet 

Nyhetportlet

Foto av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch på trappen utenfor Pilestredet 46, sammen med rektor Christen Krogh og leder av studenteparlamentet ved OsloMet, Henriette Bøe.

Foto: Sonja Balci

Statsråd Sandra Borch besøkte OsloMet 

Den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren, Sandra Borch, besøkte 16. august OsloMet for et første møte med universitetet.  

Rektor Christen Krogh tok imot statsråd Sandra Borch på campus i Pilestredet sammen med leder for Studentparlamentet ved OsloMet, Henriette Bøe. Sammen ga de den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren en presentasjon av universitetet, og et innblikk i hvordan OsloMet bidrar til samfunnet.

– Det var flott at statsråden hadde anledning til å besøke oss så raskt etter sin oppstart. Vi hadde et hyggelig møte som har lagt grunnlag for et konstruktivt samarbeid fremover, sier rektor Christen Krogh.

– Jeg hadde tre hovedbudskap til Borch ved dette første møtet: OsloMet utdanner til profesjoner som samfunnet er helt avhengige av, vi tilbyr utdanning og kunnskap til studenter i en mangfoldig region med bydeler og kommuner som har ulike behov, og vi driver forskning innenfor en stor bredde fagfelt for å drive samfunnsutviklingen fremover, sier han. 

Studentenes vilkår

Leder for studentparlamentet ved OsloMet, Henriette Bøe, var også fornøyd med det første møtet med Sandra Borch.

– Ministeren uttrykte at hun var opptatt av studentenes situasjon, og mulighetene til å studere, sier Bøe.

– Jeg tok opp studentenes pressede økonomiske situasjon, og behovet for å øke studiestøtten da det påvirker alle deler av studiehverdagen. Jeg opplevde henne som svært imøtekommende og forståelsesfull for den situasjonen studenter i dag sitter i, sier hun.

Hilsen til nye lærerstudenter

Borch rakk også en tur nedover campus i Pilestredet, og fikk blant annet en rask innføring i OsloMet sin satsing på kvantedatateknologi. Til slutt ble noen av universitetets helt ferske lærerstudenter overrasket med et besøk i klasserommet og en hilsen fra statsråden som gratulerte dem med studievalget.

– Dere har valgt å utdanne dere til et yrke som er svært viktig for Norge, og for fremtidens barn og unge, sa Borch.

– Jeg håper dere holder ut gjennom hele studieløpet, og finner kollokviegrupper og gode venner som gjør studietiden til en sosial og fin tid, sa statsråden.

Foto av statsråd Sandra Borch som snakker til ferske lærerstudenter i et klasserom i Pilestredet.
 

Gjensyn på Arbeidslivskonferansen

Neste anledning til å fortsette dialogen blir under Arbeidslivskonferansen på Romerike 25. august. OsloMet, NHO, LO og Lillestrøm kommune inviterer da politikere, beslutningstakere, bedrifter og tillitsvalgte til å diskutere fremtidens arbeidsliv på Romerike, som er en region i stor vekst. 

Sandra Borch åpner konferansen med innlegget “Utsyn over Romerike”.