Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Pilestredet

Stor tildeling fra Forskningsrådet!

Totalt 20 søknader får støtte fra Forskningsrådet, og mer enn 215 millioner kroner tilfaller OsloMet-forskere i denne runden med tildeling.

Oppdatert 16.12.2020

OsloMet har fått innvilget 13 forskerprosjekter gjennom Forskningsrådets utlysning med frist 25. mai i år. I tillegg fikk 7 søknader fra OsloMet støtte gjennom utlysningen av Kompetanse- og samarbeidsprosjekt med frist 2. september. Samlet innstilt beløp er på over 215 millioner kroner.

– Dette er storartet! Gratulerer så mye til alle fagmiljøene og støtteapparatet rundt, sier rektor Curt Rice.

– Vi hadde utmerkede resultater i fjor, og det ser ut til at vi overgår dem i år. Dette viser at OsloMet er blant Norges viktigste forskningsinstitusjoner og at vi lever opp til kravene som stilles et universitet. At OsloMet har fått inn hele 6 FRIPRO-prosjekter er også et imponerende resultat, og et tungt kvalitetsstempel, sier Rice. 

– Resultatene viser at vi driver relevant forskning, og at vi blir stadig bedre på å skrive søknader, noe som også er en viktig del av forskerhverdagen! Dette både motiverer og inspirerer oss alle i det viktige arbeidet vi sammen gjør for samfunnet, sier rektor. 

Forskerprosjekter

Forskerprosjekt skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Utlysningen med frist i mai omfattet Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet.

– Både koronapandemien, klimakrisen og den grønne omstillingen viser hvor viktig banebrytende forskning er for samfunnet. Disse pengene styrker kvaliteten i norsk forskning og kan gi oss den kunnskapen vi trenger for å komme gjennom krisene, skape nye næringer og arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.   

OsloMet sendte inn 53 søknader til denne utlysningen, og fikk innvilget 13 prosjekter med et samlet innstilt beløp på 135 863 000 kr. 10 av prosjektene er Forskerprosjekter for fornyelse, 2 Forskerprosjekt for unge talenter og 1 Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. 6 av prosjektene har fått støtte fra FRIPRO, som er Forskningsrådets åpne konkurransearena for banebrytende forskning. FRIPRIO skal fremme vitenskapelig kvalitet i forskningsfronten og dristig og nyskapende forskning. 

Forskningsrådet mottok totalt 2363 søknader med samlet søkt beløp på 23,5 mrd. kroner. Søknadsresultatene ligger på Forskningsrådet sine nettsider (forskningsradet.no)

Disse har fått støtte i kategorien Forskerprosjekter for fornyelse

 1. Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa, prosjektleder Christin Thea Wathne, SVA/AFI
 2. Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars, prosjektleder Gunn Astrid Baugerud, SAM
 3. CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption, prosjektleder Ingun Grimstad Klepp, SVA/SIFO
 4. Emigration from today’s Norway: Who, why, and how does it shape Norwegian society? Prosjektleder Marianne Tønnessen, SVA/NIBR
 5. Regulating migration and membership through monetary requirements, prosjektleder Anne Staver, SVA/NIBR
 6. Practices and Policies of Belonging among Minority and Majority Children of Low-income Families, prosjektleder Anita Borch, SVA/SIFO
 7. Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure, prosjektleder Eivind Falkum, SVA/AFI
 8. The authority of expertise in professional tax law practice., prosjektleder Marte Mangset, SPS
 9. Regulated Occupations: Mobility, Qualification and Labour Market Outcomes, prosjektleder Ida Drange, SVA/AFI
 10. Combining Work and Care for Older Parents, prosjektleder Heidi Gautun, SVA/NOVA

Støtte i kategorien Forskerprosjekt for unge talenter

 1. Luxury, Corruption and Global Ethics: Towards a Critical Cultural Theory of the Moral Economy of Fraud, prosjektleder Tereza Kuldova, SVA/AFI
 2. Gathering evidence for evidence-based health technology to support communication in homebased pediatric palliative care – CHIP homeTec, prosjektleder Heidi Holmen, HV

Støtte i kategorien Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

 1. The Ethics of Contagion: How We Should Respond to the Spread of Infectious Diseases, prosjektleder Aksel Braanen Sterri, HV

Tildeling for kompetanse og samarbeidsprosjekter 

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.  

Fagmiljøer ved OsloMet sendte inn 21 søknader til utlysningen av Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og har fått innvilget 7 prosjekter med et samlet innstilt beløp på 81 475 000 kr, mer enn 30 mill kr. mer enn forrige års tildeling til samarbeidsprosjekter ved OsloMet. 

Forskningsrådet mottok i alt 346 søknader til denne utlysningen, hvorav 35 var til utlysningen av midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Søknadsresultatet for utlysningen finner du på Forskningsrådets nettsider (forskningsradet.no) og nettsidene til Landbruksdirektoratet (landbruksdirektoratet.no). 

Disse 7 prosjektene fikk støtte 

 1. Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT), prosjektleder Louise Mifsud, LUI 
 2. Family Partner - Co - development, Implementation and Evaluation of a Child Maltreatment Prevention Intervention, prosjektleder Eirin Pedersen, SVA/AFI
 3. To compress or not compress? A mixed - method longitudinal study of compressed work schedules within the health, care and welfare services, prosjektleder Vilde Bernstrøm, SVA/AFI
 4. Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian -Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS), prosjektleder Aadne Aasland, SVA/NIBR
 5. Mind the gap: Bridging knowledge and decision - making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management, prosjektleder Marthe Indset, SVA/NIBR
 6. Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource -efficient value chains, prosjektleder Ingun Grimstad Klepp, SVA/SIFO
 7. FoodLessons - Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030”, prosjektleder Annechen Bahr Bugge, SVA/SIFO