Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Sommeravslutning med kolleger – råd og regler

Sommeravslutning med kolleger – råd og regler

Mange ønsker å møte kollegene sine til en fysisk sommeravslutning før ferien. Se hvilke regler som gjelder for sommeravslutninger og andre arrangementer.

Oppdatert 10. juni med nye retningslinjer for Lillestrøm kommune

Sommeravslutning på campus

Sommerfest med kolleger regnes som en privat sammenkomst. Dette er ikke tillatt på såkalt offentlig sted, som OsloMet. Det kan derfor ikke være sommeravslutninger eller lignende arrangementer på campusene.

Sommeravslutning på kafe eller restaurant

For Pilestredet (Oslo) kan det på kafe/restaurant holdes sommeravslutning med inntil 20 personer. Vi anbefaler derfor at eventuelle sommeravslutninger legges til serveringssteder.

For Kjeller (Lillestrøm) gjelder en begrensing for sosiale sammenkomster på restauranter på inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.

Arrangementer

Vær oppmerksom på at sommeravslutninger ikke regnes som arrangementer, men som sosiale sammenkomster. Se eget regelverk for dette over.

Påbudet om å arbeide hjemmefra for alle ansatte som kan, gjelder fremdeles. Derfor anbefales det foreløpig ikke å arrangere jobbmøter på campus.

Arrangementer innendørs

For Pilestredet (Oslo kommuner) er det tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer med inntil 20 deltakere til stede samtidig, dersom det benyttes faste, anviste plasser.

For Kjeller (Lillestrøm kommune) er det tillatt med inntil 50 personer uten faste, tilviste plasser og 100 med faste, tilviste plasser.

Arrangementer utendørs

For Pilestredet (Oslo kommune) er det tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med inntil 50 personer til stede samtidig når det benyttes faste, tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

For Kjeller (Lillestrøm kommune) er det tillatt med maksimalt 100 personer til stede uten faste, tilviste plasser og 3 x 200 med faste, tilviste plasser.