Søkere til dekanstillinger

Nyhetportlet

Logoen til OsloMet

Søkere til dekanstillinger

Ti personer har søkt stillingen som dekan ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, og fem har søkt stillingen som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Søknadsfristen for dekanstillingene ved OsloMet gikk ut 10. september. Ti personer ønsker å bli dekan ved Fakultet for helsevitenskap, og fem personer har søkt stillingen som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Åremålsstillingene løper frem til februar 2028, og etter planen skal styret ansatte de to dekanene i et ekstraordinært styremøte i midten av november 2023.

Søkere til dekanstilling ved Fakultet for helsevitenskap

 1. Konfidensiell, mann
 2. Victoria Hjellset, 52 år, studieleder OsloMet
 3. Glenn Hole, 45 år, Consulting Director
 4. Konfidensiell, kvinne
 5. Marit Kirkevold, instituttleder OsloMet
 6. Konfidensiell, kvinne
 7. Kaare Magne Nielsen, 54 år, prodekan OsloMet
 8. Jan Egil Nordvik, 50 år, førsteamanuensis, OsloMet
 9. Kåre Rønn Richardsen, 46 år, prodekan OsloMet
 10. Hanne Storm, 63 år, professor UiO

Søkere til dekanstilling ved Fakultet for samfunnsvitenskap

 1. Marianne Heir, 56 år, assisterende rektor, Viken
 2. Tore Nilssen, 63 år, prodekan UiO
 3. Oddgeir Osland, 62 år, dekan OsloMet
 4. Konfidensiell, kvinne
 5. Kim Jarle Wroldsen, 32 år, Stockholms universitet

 

Saken er oppdatert 19. september med en ekstra søker til stillingen som dekan ved Fakultet for helsevitenskap.