Droppe til innhold

Nyheter

Slik skrives navnet

Slik skrives navnet

OsloMet – storbyuniversitetet: Skriv og bruk navnet riktig på forskjellige språk! Her er fasiten på hvor lang tankestreken skal være, hvor det er mellomrom og store bokstaver, og når du velger kortform og fullt navn.

Oversikt

Slik skriver du navnet på norsk
Slik skriver du riktig tankestrek
Når bruker du OsloMet, og når bruker du det fulle navnet?
Hvorfor skriver noen navnet på andre måter?
Slik skriver du navnet på engelsk

Når bruker du de ulike versjonene av navnet på engelsk?

Slik skriver du navnet på samisk

Slik skriver du navnet på norsk

På norsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – storbyuniversitetet

Kortformen skrives slik: OsloMet

Store og små bokstaver og mellomrom

 • Ordet ‘storbyuniversitetet’ skrives med liten s 
 • Det er stor O i ‘Oslo’ og stor M i ’Met’, og ‘OsloMet’ er sammenstilt i ett ord uten mellomrom
 • Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom ‘OsloMet’ og ‘storbyuniversitetet’

Slik skriver du riktig tankestrek

Mellom ‘OsloMet’ og ‘storbyuniversitetet’ kommer en tankestrek. Tankestreken skal ha et mellomrom på hver side.

Lag tankestrek med autokorrektur i Word:

 • Hvis du skriver i Word og setter inn mellomrom før og etter en bindestrek, blir denne automatisk til en tankestrek når du skriver videre i teksten.

Lag tankestrek med hurtigtast (windows-pc):

 • Ctrl + minustegn: Hold inne Ctrl mens du trykker tasten for minustegn på tallpanelet til høyre på tastaturet (NumLock).

Denne varianten fungerer ikke i alle programmer. Du kan også bruke følgende metode:

 • Alt + 0150: Hold inne Alt mens du trykker tastene 0150 på tallpanelet til høyre på tastaturet (NumLock).

Lag tankestrek med hurtigtast (Mac):

 • Alt + bindestrek: Hold inne Alt mens du trykker på bindestrektasten.

Når bruker du OsloMet, og når bruker du det fulle navnet? 

Muntlig: 

I dagligtale er det vanlig praksis å bruke kortform når vi snakker om høyere utdanningsinstitusjoner. Det vanlige blir å bruke «OsloMet» slik vi før ville bruke «HiOA», og slik vi snakker om «NTNU» eller «BI».

Skriftlig:

 • I skriftlige tekster er det greit å bruke kortformen OsloMet, men i spesielt formelle tekster kan det være naturlig å bruke det fullstendige navnet, OsloMet – storbyuniversitetet.
 • I uformelle tekster: I sosiale medier, i uformell skriftlig samtale eller internt mellom ansatte og studenter på OsloMet vil det være naturlig å bruke bare kortformen.
 • I vitenskapelige publikasjoner (inkluderer også doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver) skal du bruke det fulle navnet:
  OsloMet – storbyuniversitetet (norsk)
  OsloMet – Oslo Metropolitan University (engelsk)

 • I offisielle dokumenter og brev: Bruk det fullstendige navnet, OsloMet – storbyuniversitetet (norsk) eller OsloMet – Oslo Metropolitan University (engelsk), i offisielle dokumenter som utstedes i universitetets navn.

Hvilket navn oppgir jeg i vitenskapelige publikasjoner?

I vitenskapelige publikasjoner (inkluderer også doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver) skal du bruke det fulle navnet:

 • OsloMet – storbyuniversitetet (norsk)
 • OsloMet – Oslo Metropolitan University (engelsk)

Oppgi fullt navn på den/de institusjonen(er) du ønsker kreditert for forskningspublikasjonen, samt eventuelle underenheter (fakultet/institutt/avdeling).

Kan jeg bruke bare «storbyuniversitetet» som navn? 

Ordet «storbyuniversitetet» alene er ikke navnet vårt. Det er imidlertid mulig å bruke ordet storbyuniversitetet som en variasjon i teksten når vi refererer til institusjonen vår flere ganger.

Kan jeg bruke «Universitetet OsloMet» som navn?

Nei, det er ikke det riktige navnet vårt.

Skal vi allerede nå bruke navnet OsloMet i programplaner og emnebeskrivelser som revideres?

Ja, bruk det nye universitetsnavnet allerede nå i programplaner, emnebeskrivelser og andre dokumenter.

Hva svarer sentralbordet på telefonen?

Ved muntlig svar på telefoner som ringer inn, kan vi velge mellom «Sentralbordet ved OsloMet» eller «Sentralbordet ved OsloMet – storbyuniversitetet». Vi skal ikke si «Sentralbordet ved Universitetet OsloMet», da dette blir å etablere et annet navn.

På engelsk kan vi si: «Welcome to Oslo Metropolitan University.»

Hvorfor skriver noen navnet på andre måter? 

Enkelte medier og aviser har språknormer som gjør at de velger en egen skrivemåte for navnet vårt, uavhengig av hva departementet har vedtatt. Dette kan vi ikke påvirke. 

I tillegg har i de første dagene etter vedtaket versert noen skrivemåter som ikke har vært korrekte – både internt hos oss på OsloMet og hos andre. Den korrekte skrivemåten er den som beskrives her.

Slik skriver du navnet på engelsk

På engelsk skrives det fullstendige navnet slik: OsloMet – Oslo Metropolitan University

Kortformen skrives slik: OsloMet

Store og små bokstaver og mellomrom

 • Alle ordene i det engelske navnet skrives med stor forbokstav
 • Det er stor O i ‘Oslo’ og stor M i ’Met’, og ‘OsloMet’ er sammenstilt i ett ord uten mellomrom 
 • Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom ‘OsloMet’ og ‘Oslo Metropolitan University’

Slik skriver du riktig tankestrek

 • Tankestreken vi bruker i det engelske navnet er det som i engelsk kalles en n-dash. Den er identisk med norsk tankestrek og skal ha et mellomrom på hver side. 
 • Vi bruker ikke den ekstra lange varianten av tankestrek, m-dash, som finnes i amerikansk-engelsk skriftnorm (og som ikke har mellomrom på hver side). 

Se framgangsmåten for å skrive riktig tankestrek.

Når bruker du de ulike versjonene av navnet på engelsk?

 • I de fleste skriftlige sammenhenger og i alle muntlige sammenhenger der engelsk brukes, har vi valget mellom kortformen «OsloMet» og «Oslo Metropolitan University». 
 • I offisielle dokumenter på engelsk som utstedes i vårt navn, skal vi bruke det fullstendige navnet «OsloMet – Oslo Metropolitan University». 

Se nærmere utdyping:

 • I offisiell, men muntlig engelskspråklig kontekst, kan det naturlige valget være å snakke om «Oslo Metropolitan University». 
 • I engelskspråklige sammenhenger som er interne eller uformelle, eller der kjennskapen til universitetet er etablert, kan det være naturlig å bruke kortformen «OsloMet» og variere mellom denne formen og «Oslo Metropolitan University».  
 • I uformelle tekster som sosiale medier, i uformell skriftlig samtale eller i intern sammenheng vil det være naturlig å bruke OsloMet. 

Kan vi bruke bare «Oslo Metropolitan University»? 

Ja, på engelsk kan «Oslo Metropolitan University» brukes som et alternativ i tillegg til det fullstendige navnet og kortformen OsloMet. 

For å skape variasjon i en tekst kan det være naturlig å bytte på å referere til universitetet som «OsloMet», «Oslo Metropolitan University» og «the university». 

Slik skriver du navnet på samisk

Nordsamisk: OsloMet – stuorragávpotuniversitehta. Uttales slik: [oslomet – stoerra-gavpåht-univæšitehta]

Lulesamisk: OsloMet – stuorstádauniversitiehtta. Uttales slik: [oslomet – stuor-staada-univæšitiehtta]

Sørsamisk: OsloMet – stoerrestaareuniversiteete. Uttales slik: [oslomet – stoerre-staare-univæšiteete]

Når det gjelder bruk av kortformen eller det fulle navnet, så gjelder de samme rådene som for norsk.

Se også

Spørsmål og svar om overgangen til universitet. Denne oversikten er nå oppdatert med flere nye spørsmål og svar.

chatbot-portlet