Droppe til innhold

Nyheter

Arbeidsforholdene til høsten

Arbeidsforholdene til høsten

Vi vil tilrettelegge enda bedre for ansattes arbeidssituasjon til høsten, enten du fortsatt jobber hjemmefra eller du er til stede på kontoret.

Ansatte på OsloMet har jobbet hjemmefra i flere måneder og lagt om arbeidsformer over natten. Mange har strukket seg langt, og takket være en pragmatisk innstilling og dugnadsånd hos ansatte har vi funnet gode, men midlertidige løsninger på det meste.

Etter sommerferien vil det for mange fortsatt være hjemmekontoret som er det primære arbeidsstedet, og det vil være behov for å finne mer varige løsninger for arbeidssituasjonen.

- Det er vårt ansvar som arbeidsgiver å tilrettelegge for et forsvarlig arbeidsmiljø, enten det er på OsloMet eller hjemme. Nå omdisponerer vi midler slik at de som skal jobbe mer hjemme til høsten har tilgang til nødvendig utstyr. Vi oppgraderer også møterom på campus slik at det blir lettere å holde hybride møter med delvis digital og delvis fysisk deltakelse, sier rektor Curt Rice, og legger til:  

- Å legge til rette for et godt arbeidsmiljø i en modell med delvis hjemmearbeid handler om mer enn utstyr. Gjennom denne høsten vil vi måtte lære oss nye måter å ivareta det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet på. Det blir en stor oppgave for ledere i alle ledd av organisasjonen, som vi må ta på alvor, sier Rice.

Har du behov for utstyr til hjemmekontoret?

Har du behov for kontormøbler kan du få dette levert hjem av flyttebyrå.

Har du behov for ekstra IT-utstyr for å sikre en effektiv gjennomføring av arbeidet og ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, kan du melde inn dette til din leder. IT bestiller inn flere skjermer og docking-stasjoner.

Det vil tilbys veiledning i hvordan man bruker møterom som oppgraderes for hybride møter.

Spesielle tiltak for å ivareta ansatte som er i risikogrupper

Ansatte som er i risikogruppen eller er pårørende til noen i risikogruppen (fhi.no) og som jobber i kritiske funksjoner som krever fysiske tilstedeværelse på campus, kan ha behov for å få dekket utgifter til parkering. Dette kan avgjøres i dialog med leder og ved fremvisning av legeerklæring.

Ivareta sosiale behov

Hele åtte av ti ansatte på OsloMet svarer i PULS-undersøkelsen at de savner det sosiale arbeidsmiljøet på kontoret.

- Det er viktig at ledere nå tenker på hvordan de kan ivareta det sosiale miljøet. Nå er det jo anledning til å møtes og ha enkelte samlinger i mindre grupper. Selv om de store fellessamlingene må utgå, bør vi forsøke finne anledningene til å treffes av og til, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Har kartlagt ansattes behov

PULS-undersøkelsen om hjemmearbeidssituasjonen er ikke avsluttet, og de samlede resultatene vil presenteres i uke 27. De fleste har imidlertid besvart undersøkelsen allerede, og funnene så langt har vært brukt i planleggingen av hvordan vi skal tilrettelegge arbeidsforholdene for høstsemesteret. 

chatbot-portlet