Droppe til innhold

Nyheter

Slik fører du arbeidstid og permisjon

Slik fører du arbeidstid og permisjon

Vi tilbyr fleksible arbeidsformer og permisjon ved behov. Husk å ha klare avtaler med lederen din, og legg inn i kalenderen når du er tilgjengelig. Saken er oppdatert!

Saken er oppdatert mandag 26. mars kl 14

Ingen ansatte ved OsloMet vil permitteres selv om universitetet er fysisk stengt som følge av koronaepidemien.

Slik fører du arbeidstiden

Arbeidstid føres på vanlig måte i DFØ-appen for administrativt ansatte. Vitenskapelig ansatte trenger ikke føre arbeidstid.

Når jobber du?

Vanlig arbeidstid er 7 timer og 45 minutter hver dag. Normalt skal statsansatte ha en kjernetid fra kl. 09.00 – 14.30. Partene i arbeidslivet har blitt enige om at kjernetiden settes ut av kraft for en periode.

- Vi er klar over at de som har små barn hjemme har vanskelig for å opprettholde en «normal» arbeidsdag, derfor kan det avtales fleksibilitet i arbeidstiden, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Hvordan fleksibiliteten avtales, er noe alle må løse lokalt. Leder og medarbeider avtaler seg imellom, og avtalene tilpasses den ansattes og enhetens behov.

- Vi vil strekke oss lengst mulig for å få til en håndterbar hverdag. Vi er klar over at dette kan gå utover effektiviteten i arbeidet, sier Haugstveit.

Husk å oppdatere outlook-kalenderen med de arbeidstidene der du vil være tilgjengelig. 

Overtid

Overtidsarbeid skal være pålagt av leder, og er ikke noe den ansatte selv bestemmer. Overtid avtales alltid mellom leder og den ansatte på forhånd, også i den situasjonen vi står i nå. Man kan ikke kreve overtid for arbeid som er gjort, uten at man har blitt enige om dette på forhånd. Tid skal føres løpende. UF-ansatte skal også føre arbeidstid for å kunne kreve overtid.

Permisjon for å ta seg av barn, eller om du har andre særlige omsorgsforpliktelser

  • Regjeringen har vedtatt en dobling av antall dager med rett til omsorgspenger (dager med sykt barn) uavhengig av fraværsgrunn ut 2020.
  • Konkret dobles kvoten til 20 dager per forelder - for alle med ett eller to barn under 12 år. Har du tre eller flere barn vil den nye kvoten være 30 dager. Enslige forsørgere og foreldre med kronisk syke barn får en dobling på toppen av dette igjen.
  • I tillegg til at kvoten for sykt barn er utvidet, tilbys en utvidelse av ordningen for permisjon med lønn.  Det gis anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager (fraværskode «annet fravær med lønn») i tillegg til ordinær velferdspermisjon med lønn.
  • Alle alternativene kan tas ut som hele dager eller timer.

HUSK: Du må gjøre avtale med din leder hvordan dette skal løses i ditt tilfelle.

Slik søker du om permisjonen for å ta deg av barn eller om du har andre særlige omsorgsforpliktelser

  • Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».
  • Under type fravær skal du velge «Sykt barn», «Annet fravær med lønn» eller velferdspermisjon.
  • Alle kvotene kan tas ut som hele dager eller som timer.
  • I kommentarfeltet spesifiserer du årsak til fraværet.

Permisjon til stipendiater

I den ekstraordinære situasjonen vi har nå, finner vi det riktig at en eventuell permisjon med lønn begrunnet i denne krisesituasjonen også kompenseres med en tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden. 

Kontakt hr@oslomet.no. 

 

chatbot-portlet