Droppe til innhold

Nyheter

Oppdatert om omsorgsdager og føring av arbeidstimer

Oppdatert om omsorgsdager og føring av arbeidstimer

Koronapandemien påvirker arbeidssituasjonen og her er oppdatert informasjon om arbeidstid og permisjon. Vi tilbyr fleksible arbeidsformer og permisjon ved behov. Husk å ha klare avtaler med lederen din, og legg inn i kalenderen når du er tilgjengelig.

OsloMets samleside om Koronaviruset for ansatte og studenter

Saken er oppdatert 17.september

Ingen ansatte ved OsloMet vil permitteres selv om universitetet er fysisk stengt som følge av koronapandemien.

Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

Regjeringen legger nå til rette for at man kan ha rett til flere omsorgsdager ved behov, dersom skole eller barnehager holder steng pga. lokale utbrudd av koronasmitte. Dette vil også gjelde dersom enkelte skoleklasser eller skoletrinn settes i karantene.

For å kunne benytte seg av den utvidede retten, vil man først måtte ha brukt opp kvoten man fikk tildelt fra 1.juli 2020 i tillegg til at man må få skriftlig bekreftelse fra rektor eller leder ved skole/barnehage som bekrefter at det er stengt.

Mer om den nye utvidede ordningen finner du på Regjerningen.no

Når skoler og barnehager er delvis stengt

Hvis barnehage og/eller skole er delvis stengt, kan ansatte søke om omsorgsdager for den tiden barnehagen eller skolen er stengt og den ansatte har behov for fri for å ta vare på barn under 12 år. 

Ansatte trenger ikke å ta hele omsorgsdager om de ikke kan jobbe hele arbeidsdager som følge av forkortet åpningstid, men kan få innvilget omsorgsdager de timene de har omsorg for barn. Dette må avtales med leder.

Omsorgsdager, velferdspermisjon med lønn og annet fravær med lønn kan tas ut som hele dager eller timer.

Omsorgsdager ved særlige smittevernhensyn

I de tilfeller barn må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barn eller hos familiemedlem barnet bor med, kan den ansatte i perioden fram til og med 31.desember 2020 gis rett til å benytte sykt barn-dager. 

Selv om det maksimale antall omsorgsdager (sykt barn-dager) er brukt opp, gis den ansatte rett til omsorgsdager med full lønn i de tilfellene der smittevernhensyn hos barn eller familiemedlemmer som barnet bor med, gjør at barnet må holdes hjemme.

Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Ansatte skal levere bekreftelsen til sin leder som videresender denne til HR på fakultet/senter/FA. OsloMet vil dorskuttere omsorgspengene og søke NAV om refusjon.

Når har du ikke rett til omsorgsdager (sykt barn dager)?

Dersom du har friske barn som har et tilbud om barnehage eller skole, men velger å holde barnet borte fra barnehage eller skolen i den tiden barnehagen eller skolen er åpen, har du ikke rett til omsorgsdager (sykt barn-dager) på grunn av covid-19-pandemien.

I slike tilfeller må ansatte ta kontakt med og gå i dialog med leder. Det kan eventuelt benyttes uttak av ferie, avspasering eller permisjon uten lønn, forutsatt at driften tillater det.

Slik søker du om permisjon for å ta deg av barn

Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».

  • Under type fravær skal du først benytte fraværstype «Sykt barn».
  • Når kvoten for sykt barn er brukt opp, skal fraværstype velferdspermisjon med lønn benyttes.
  • Når kvoten for sykt barn og kvote for velferdspermisjon med lønn er brukt opp skal fraværstype «Annet fravær med lønn» benyttes.
  • Alle kvotene kan tas ut som hele dager eller som timer.
  • I kommentarfeltet spesifiserer du årsak til fraværet.

Ansatte med andre særlige omsorgsforpliktelser

Dersom du har andre særlige omsorgsforpliktelser, må du gjøre avtale med din leder om hvordan dette skal løses i ditt tilfelle. Du kan gis velferdspermisjon med full lønn når viktige velferds- og omsorgsgrunner tilsier det. Dersom kvoten for velferdspermisjon er oppbrukt, kan det gis anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager (fraværskode «annet fravær med lønn»).

Slik søker du om permisjon dersom du har andre særlige omsorgsforpliktelser

Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».

  • Under type fravær skal du først benytte fraværstype velferdspermisjon med lønn.

  • Når kvoten for velferdspermisjon med lønn er brukt opp skal fraværstype «Annet fravær med lønn» benyttes.

Slik fører du arbeidstiden

Arbeidstid føres på vanlig måte i DFØ-appen for administrativt ansatte. Vitenskapelig ansatte trenger ikke føre arbeidstid.

Når jobber du?

Vanlig arbeidstid er sommertid 7 timer og vintertid 7 timer og 45 minutter hver dag. Normalt skal statsansatte ha en kjernetid fra kl. 09.00 – 14.30. Partene i arbeidslivet har blitt enige om at kjernetiden settes ut av kraft frem til 31.desember 2020.

Overtid

Overtidsarbeid skal være pålagt av leder, og er ikke noe den ansatte selv bestemmer. Overtid avtales alltid mellom leder og den ansatte på forhånd, også i den situasjonen vi står i nå. Man kan ikke kreve overtid for arbeid som er gjort, uten at man har blitt enige om dette på forhånd. Tid skal føres løpende. UF-ansatte skal også føre arbeidstid for å kunne kreve overtid.

Permisjon til stipendiater

I den ekstraordinære situasjonen vi har nå, finner vi det riktig at en eventuell permisjon med lønn begrunnet i koronasituasjonen også kompenseres med en tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden. 

Kontakt hr@oslomet.no 

chatbot-portlet