Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Illustrasjon som viser nærbilde av koronaviruset.

Digital semesterstart i januar

Vårsemesteret blir også påvirket av pandemien. Ut januar blir det digital undervisning for studentene ved OsloMet. Ansatte skal fortsatt jobbe hjemmefra.

Oppdatert 15. januar:
Regjeringen vil komme med oppdatering av de nasjonale tiltakene mandag 18. januar. Ny informasjon om OsloMet sine tiltak videre fremover kommer i etterkant av dette.

Tiltakene som har vært gjeldende siden før jul, gjelder fortsatt. Ansatte som ikke har kritiske funksjoner i forbindelse med undervisning eller førstelinjetjenester, skal fremdeles jobbe hjemmefra i januar. Oslo kommune strammet i november inn smitteverntiltakene etter stor smitteøkning i regionen, og kom da med påbud om å jobbe hjemmefra for alle som kan.

Påbudet gjelder frem til ny beskjed kommer fra Oslo kommune.

​​​Fremdeles digital undervisning i januar

Kunnskapsdepartementet gikk 3. januar ut med at det ikke skal være fysisk undervisning før 18. januar. Les informasjonen til studentene.

OsloMet planla allerede før jul for mest mulig digital undervisning ut januar. Praktisk undervisning og  ferdighetstrening som ikke kan digitaliseres eller utsettes av hensyn til studieprogresjonen, gjennomføres som planlagt, under gjeldende smitteverntiltak. ​​​​​​​

Situasjonen vil nå vurderes gjennom januar, og innen månedsskiftet vil det bli informert om hvordan undervisningen blir fram til påske, og det vil forhåpentligvis kunne gis signaler for resten av semesteret, inkludert eksamensperioden.