Droppe til innhold

Nyheter

SiO gir undervisning om psykisk helse

(Foto: SiO)

SiO gir undervisning om psykisk helse

Mange av studentene dine sliter med psykisk helse. Nå kan du invitere en psykolog og en sosionom fra SiO inn i timen: Foredraget «God start» gir tips om hvordan man takler studentlivet bedre.

At psykiske plager hos studenter er stigende, framgår tydelig fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018. Ensomhet er også et alvorlig folkehelseproblem, som opptil en av tre studenter bekrefter å streve med.

SiO Helse ønsker å ta studentenes psykiske helse på alvor, og har opprettet en ny seksjon som skal jobbe utadrettet og forebyggende overfor studentene.

Opplegg rettet mot nye studenter 

 - Vi ønsker å nå ut til nye studenter og tilby noe som vil ha en forbyggende og helsefremmende effekt på psykisk helse, sier Anne Karin Mullally, leder for helsefremmende arbeid og psykisk helse i SiO.

Foredraget «God start» tar kun i underkant av en time, og holdes av en psykolog og en sosionom fra SiO Helse (se bildet). Her lærer studentene om hvordan de kan håndtere stress og studiemestring. Studentene får også gode tips om hva de kan gjøre for å fremme god psykisk helse.

Underveis informeres det også om SiO Helses tjenester og behandlingstilbud ved ditt lærested, og om hvor studentene kan finne tilbudene.

Ta kontakt og gi studentene en god start

Nå henvender SiO Helse seg til undervisere og studieledere på OsloMet.  

- Vi håper dere er positive til tiltak som både kan forebygge psykiske vansker og bidra til bedre psykisk helse for Oslos studenter, og at dere setter av litt tid til noe som kan gi studentene en god start på studieåret.

For å få dette foredraget på besøk i klasseromsundervisningen, kan du ta kontakt med Anne Karin Mullally på AnneKarin.Mullally@sio.no og 92069287.

Undervisningen fungerer best i litt større grupper, fortrinnsvis med 25 studenter eller flere til stede.

chatbot-portlet