Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

SHoT: Tøft for studentene - dette gjør OsloMet

SHoT: Tøft for studentene - dette gjør OsloMet

SHoT-undersøkelsen viser at mange OsloMet-studenter har det vanskelig under pandemien. Se hvilke tilbud OsloMet har til studentene og les studentprestens råd til ansatte.

Over halvparten av OsloMet-studentene som svarte på undersøkelsen sier de har alvorlige psykiske symptomplager, og mer enn halvparten føler ofte eller svært ofte at de savner noen å være sammen med. Begge tallene er vesentlig høyere enn i 2018. Nesten halvparten har ikke god nok arbeidsplass hjemme, og mange har fått en vanskeligere økonomisk situasjon under pandemien.

Les mer om resultatene fra SHoT-undersøkelsen på OsloMet.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel. Undersøkelsen gjennomføres normalt hvert fjerde år, sist i 2018. På grunn av koronasituasjonen ble det besluttet å gjennomføre en tilleggsundersøkelse mellom 1. mars og 5. april. 62 498 studenter i hele landet har svart på undersøkelsen.

Les rapporten for hele landet her

- Alvorlig situasjon for studentene

Prorektor Nina Waaler er bekymret for situasjonen til studentene.

Resultatene viser at vi står i en alvorlig situasjon, og det er vondt å se at så mange studenter har det vanskelig. Dessverre er det ingen overraskelse at koronasituasjonen har preget studentene våre. OsloMet har satt i gang flere faglige og sosiale tiltak, men selvfølgelig vil ikke digitale aktiviteter kunne erstatte et fysisk studiemiljø, sier hun.

OsloMets tilbud til studentene

OsloMet har blant annet hatt frokostarrangementer, hjemmetrening, kaffemøter og skrivekafeer, men studiestedene har vært stengt opptil flere ganger, og mesteparten av undervisningen har vært digital.  

Vi er et universitet midt i Oslo og har forholdt oss til svært strenge tiltak. Jeg er imponert over hvordan studenter og ansatte raskt har omstilt seg i en vanskelig situasjon. Jeg håper de som trenger det bruker de psykososiale tiltakene vi tilbyr sammen med SiO – som rådgivning og studentprest, sier prorektor Nina Waaler. 

Gjennom SiOs helsetilbud kan studentene få kontakt med helsesykepleier, rådgivere og psykologer. Studentpresten har et lavterskel samtaletilbud, som er uavhengig av livssyn eller religiøs tilhørighet. Universitetsbiblioteket tilbyr en rekke faglige arrangementet, blant annet gjennom Studieverkstedet.

På denne siden har vi samlet tjenester, arrangementer og tips for studentene.   

I tiden framover vil det komme flere nye tiltak for å bedre situasjonen for studentene. De første studentassistentstillingene for studenter som skal gi faglig støtte til medstudenter er nå utlyst.

Studentpresten: − Gi rom for den uformelle praten

Studentprest Siri Magnusen har snakket med mange studenter i løpet av denne perioden. Hennes inntrykk er at OsloMet har mange ansatte som både bryr seg og har gode ideer om hvordan de kan være til stede for studentene sine i en krevende tid.

For eksempel har jeg hørt om flere lærere som har tilbudt veiledning i form av walk and talk - både individuelt og i mindre grupper. På EST arrangerte de i vinter innspillsmøte hvor studentene fikk si noe om hva som var vanskelig og utveksle ideer om hva som kunne gjøres. En konkret ting som ble prøvd ut etter det var å åpne zoom-/klasserommet 10-15 min før/etter forelesning for å gi rom for den uformelle praten. Andre har på andre måter lagt til rette for smågrupper og småprat, forteller hun.

Magnusen tror nettopp det å finne rom for den uformelle praten om hvordan det går, kan være en fin måte å fange opp og tematisere hvordan studentene har det – egentlig. Flere av studentene studentpresten møter forteller at det ikke alltid skal så mye til for å føle seg sett:

Små ting kan endre mye. Som at en lærer bruker navnet ditt eller gir grønt lys for å sende mail i stedet for å spørre i plenum. Eller at du forteller studentene du møter at du har lest SHoT-undersøkelsen og kanskje også hva det gjorde med deg. Bare det å si at du har fått det med deg, er å anerkjenne at mange har det tøft, sier hun.

− Fortell om hjelpetilbudene

Studentpresten oppfordrer også ansatte til å fortsette å fortelle studentene om de hjelpetilbudene som finnes:

Studentene jeg snakker med, sier også at tilbudene som finnes om hjelp og støtte ikke kan informeres eller minnes om mange nok ganger. Ofte må det høres mange ganger før en faktisk tar kontakt, sier hun.

Her finner du OsloMets tilbud til studenter.

Det er lett å føle at en kommer til kort om dagen. Både som studentprest, foreleser, lærer, kollega og venn. Sånn er det. Det beste vi kan gjøre, er å gjøre så godt vi kan, sier studentprest Siri Magnusen.