Senterleder ansatt

Nyhetportlet

Foto av Beate Elvebakk

Foto: Benjamin A. Ward.

Senterleder ansatt

Beate Elvebakk er ansatt som leder ved Senter for profesjonsforskning (SPS) ved OsloMet for en ny åremålsperiode.

Universitetsstyret ansatte 13. mars Beate Elvebakk som leder for Senter for profesjonsforskning (SPS). Elvebakk går da inn i sin andre åremålsperiode på fire år, etter at hun ble ansatt som SPS-leder i 2020.

Før det jobbet hun som instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, og har også bakgrunn som avdelingsleder og seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, og forskerskolekoordinator ved Etikkprogrammet ved UiO.

– Jeg er glad for å ha fått tillit til å lede Senter for profesjonsforskning for en ny periode. De siste fire årene har gått fort, og det sier noe om at jeg trives svært godt med å samarbeide med alle mine dyktige kolleger ved SPS, og resten av OsloMet, sier Beate Elvebakk.

– Vi opplever stor interesse for arbeidet vi gjør ved SPS, og jeg ser frem til å utvikle senteret videre, sier senterlederen.

Rektor Christen Krogh er glad for at Elvebakk fortsetter.

– Senter for profesjonsforskning er blant de sterkeste miljøene på sine områder. Beate Elvebakk har bidratt vesentlig i å videreutvikle senteret de siste årene. Jeg er glad hun nå skal fortsette som leder, sier rektor.