Seks vil bli prorektor for utdanning 

Nyhetportlet

Logoen til OsloMet

Seks vil bli prorektor for utdanning 

Seks personer har søkt stillingen som prorektor for utdanning ved OsloMet. Tre av de offentlige søkerne er interne.  

Søknadsfristen for stillingen som prorektor for utdanning gikk ut 20. november, og søkerlisten er nå klar.

Blant de seks søkerne er én konfidensiell. Av de fem offentlige søkerne er tre ansatt ved OsloMet.

Dette er søkerne til stillingen som prorektor for utdanning:

  • Milada Cvancarova Småstuen, 49 år, professor ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet 
  • Silje Fekjær, 48 år, fungerende prorektor for utdanning ved OsloMet 
  • Laurence Habib, 51 år, instituttleder ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet 
  • Lars Gunnar Lundsten, 60 år, rådgiver, University of Helsinki
  • Konfidensiell, kvinne  
  • Sander Sværi, 47 år, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

lnnstillingsutvalget skal nå vurdere aktuelle kandidater opp mot beskrivelser, krav og kriterier som er fastsatt i stillingsbeskrivelsen (pdf), velge kandidater til intervju, gjennomføre intervjuer og fremme innstilling til styret.