Droppe til innhold

Nyheter

Rektorsamling om studentopplevelsen

Foto: Karoline Næss

Rektorsamling om studentopplevelsen

- Samarbeid mer, og bygg opp under det sosiale, oppfordret nyutdannede Anne Skålid aktører fra 14 utdanningsinstitusjoner. De var samlet på Oslo rector summit for å snakke om studentopplevelsen.

- Jeg er glad for at dere studenter er godt representert her i dag som vi skal snakke om forutsetningene for en god studentopplevelse, sa OsloMet-rektor Curt Rice da han for tredje år på rad ønsket velkommen til Oslo Rector Summit, et forum for dialog om felles interesser for høyere utdanningsinstitusjoner i regionen.

Rice ga ordet videre til den ferske OsloMet-alumnen, og dagens konferansier, Anne Bolstad Skålid, som ga deltakerne studentperspektivet på dagens tema.

- Studentene forventer at det skal være høy kvalitet på utdanningen, men dersom de ikke trives, spiller det ingen rolle hvor godt det faglige er, sa hun

- Bruk hverandre - det finnes så mange muligheter for samarbeid! Hvis dere tar de sjansen, så tror jeg Oslo-regionen blir enda bedre som studentby, sa Bolstad Skålid til de over 40 oppmøtte på årets rector summit.

Trivselsutfordringer

Hovedtemaet var delt inn i tre bolker som handlet om ulike aspekter som er avgjørende for at studenter skal ha en god studietid.

Kvinne med langt mørkt hår står og snakker med bøylemikrofon foran ansiktet. Hun har en steinsøyle og et vindu i bakgrunnenKari Jussie Lønning fra SHoT-undersøkelsen (studentenes helse og trivsels-undersøkelse) innledet første bolk med å presenterte resultater som viser at stadig flere studenter mistrives i studentmiljøet, og at det er en økning i psykiske symptomplager blant studentene, spesielt de kvinnelige.

- Hva årsakene til dette er vet vi ikke sikkert per i dag, men skal jobbe for å finne mer ut av dette, sa Lønning.

I påfølgende panelsamtale med representanter fra SiO, Velferdstinget og NMBU var det enighet om at  sosiale medier kan være en del av årsaken.

- Alle er enige om at sosiale medier kan være dårlig for selvfølelsen. Det er ikke godt nok å være normal lenger, fordi “alle” er perfekte på some, bekreftet Lønning. 

- Forebygging av psykiske problemer og utenforskap er viktig, og vi må satse mer på foreningsliv og å skape en felles studentidentitet i Oslo-regionen, sa leder av Velferdstinget, Gard Løken.

Viktigheten av å tilpasse undervisningsmetodene slik at studentene kan bli bedre kjent med hverandre, kom også opp under paneldiskusjonen.

Tiltak for bedre læringsmiljø

I andre temabolk om læringsmiljø og gjennomføring, ga Elisabeth Hovdhaugen fra NIFU en oppdatering på frafallsproblematikken i høyere utdanning. 

- Studentene sier at læringsmiljøet er viktig for at de skal fullføre, og institusjonens handlingsrom ligger i interaksjonen med studentene. Bevissthet om endringer i studentmassen er viktig, sa Hovdhaugen. 

Deltakerne fikk videre to ulike eksempler på tiltak for godt læringsmiljø, fra henholdsvis UiO og NMH.

Knut Mørken, visedekan for utdanning ved mat.nat.-fakultetet UiO påpekte at studentaktive lærings- og vurderingsformer er avgjørende for å lykkes med læringsmiljøet.

Rektor ved NMH, Peter Tørnquist, fortalte om deres strategiske satsing på å sette studentperspektivet som utgangspunkt for alle aktiviteter, og at de jobber systematisk med tverrfaglighet og at studentene får uttelling for egeninitierte aktiviteter i studieløpet.

Fleksibel undervisning

Siste tema for dagen var hvordan man kan sikre fleksibel og funksjonell undervisning, og deltakerne fikk innledninger om universell utforming, nettbaserte studier og digitaliseringsarbeid.

- I arbeidet med digitalisering må vi ikke glemme mangfoldsperspektivet, og at det er stor funksjonsvariasjon i studentmassen. Det er jeg glad for å ha blitt minnet på i dag, sa prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, i paneldiskusjonen til slutt, og henviste til Bjørnar Kvernevik fra Universell sitt innlegg om universell utforming.  

- Vi må ikke undervurdere sektorens ansvar for et fleksibelt læringsmiljø, sa Christen Krogh ved Høgskolen Kristiania, og henviste til viktigheten av nettbaserte studier.

Han ble utfordret av Felipe Fawcett fra NSO på om fleksible studiemodeller virkelig er løsningen for godt læringsmiljø. 

- Studentene trenger begge deler, både studier på nett og fysiske møteplasser, spilte Nina Waaler inn. Dessuten kan fleksibilitet være mye mer enn dette.

- Vi må satse mer på forskning på bruk av digitale virkemidler for å heve kvaliteten på utdanningen, mente Waaler.

Rektor Curt Rice rundet av dagen med å oppsummere, og understreket blant annet hvor viktig det er å rigge insitusjonene for å takle store digitale omlegginger. 

- Vi kommer ingen vei hvis vi ikke har med oss de ansatte, sa Rice.

chatbot-portlet