Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av Arne-Vetle Gulliksen

Programleder klar

Arne-Vetle Gulliksen er i gang som programleder for utviklingen av OsloMet sin virksomhet på Romerike.

Rektor Curt Rice orienterte i august om status for arbeidet med OsloMet sin framtidige virksomhet på Romerike.

Nå er Arne-Vetle Gulliksen klar som programleder, og skal sikre fremdrift i utviklingsaktivitetene. Gulliksen kommer fra konsulentselskapet Sopra Steria, og har bred erfaring fra komplekse organisasjoner og prosjekter, blant annet i etableringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Forsvarsmateriell.

OsloMet kan ha Gulliksen i engasjementet ut 2024, men det er lagt opp til at programledelsen blir tatt over internt innen den tid.

Utviklingen av OsloMet sin virksomhet på Romerike skal sees i sammenheng med utviklingen av resten av universitetets virksomhet og eiendomsportefølje. Programlederen skal holde i disse prosjektene samlet, i tett samarbeid med ledelsen, eiendomsavdelingen, fakultetene og de berørte fagmiljøene, brukerne, og relevante eksterne aktører.

Programlederen rapporterer til rektor, som leder styringsgruppen.

Bred involvering fremover

Curt Rice er glad for at arbeidet nå kan skyte fart etter en tid med fullt fokus på pandemisituasjonen.

– Det har tatt tid å rigge programmet for utviklingen av OsloMet sin aktivitet på Romerike og i regionen for øvrig. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en programleder som har god erfaring med styring av strategiske samarbeid, endringsledelse og digitalisering, sier Rice.

– Programmet skal settes sammen av representanter fra de relevante fagmiljøene fra både administrasjonen og fakultetene, sier rektor.

Arbeidet i programmet fremover vil utover høsten blir konkretisert og forankret.

– Vi vil informere fortløpende om fremdrift og aktiviteter på interne nettsider, i IDF-møter og i relevante kanaler, sier Rice.

I oktober skal universitetsstyret ha et seminar, for blant annet å diskutere hva et fullverdig campus skal være i dagens kontekst. I november planlegger OsloMet en dialogkonferanse med eksterne interessenter.