PLIVO-øvelse for ansatte 

Nyhetportlet

PLIVO-øvelse for ansatte 

PLIVO-øvelse for ansatte 

Rektor besluttet før sommeren at alle OsloMet-ansatte skal gjennomføre en øvelse i PLIVO (pågående livstruende vold) innen utgangen av september.

Basert på erfaringer fra øvelsen i PLIVO (pågående livstruende vold) ledergruppene hadde i juni i år, besluttet rektor Christen Krogh at alle ansatte ved OsloMet skal gjennomføre tilsvarende øvelse.

Det er ledere med personalansvar, som er ansvarlig for at øvelsen gjennomføres i egen enhet.

Felles gjennomføring

PLIVO-øvelsen består av en felles gjennomgang av en e-læringsmodul og film fra sikresiden.no. Øvelsen gir innsikt i hvordan man skal håndtere en voldssituasjon dersom den skulle oppstå, og det legges opp til felles refleksjon og diskusjon i tillegg til gjennomgang av egne kontorlokaler ved hjelp av en sjekkliste.

Øvelsen vil følges opp som en del av sikkerhetsarbeidet ved OsloMet, og fakulteter, sentre og divisjoner skal sende inn en oppsummering av erfaringer og innspill fra øvelsen.

Tilbud fra bedriftshelsetjenesten

Dersom du som ansatt skulle oppleve ubehag eller ha behov for å snakke med noen etter gjennomføring av PLIVO-øvelsen, kan du kontakte bedriftshelsetjenesten.  

Ansatte kan selv sende e-post direkte til kundesenter@avonova.no for å få tildelt tid til samtale.  

I e-posten skal det fremkomme: 

  • bestillingsnummer 429703 
  • ansattes navn 
  • telefonnummer 
  • fødselsdato, ikke personnummer

Du vil deretter få tildelt avtaletid på e-post og SMS, med informasjon om oppmøtested og hvordan du tar kontakt dersom tidspunktet ikke passer. Det er tre dagers frist på å avbestille time.

Hver ansatt har mulighet til å få inntil tre samtaler. Samtalen er taushetsbelagt, og ledere har ikke tilgang til å vite hvem som har bestilt og gjennomført samtaler med bedriftshelsetjenesten.