Droppe til innhold

Nyheter

Permisjonssøknad: Velg «sykt barn»

(Foto: Mostphotos.com)

Permisjonssøknad: Velg «sykt barn»

Vi har fått ny rutine for permisjon for å ta seg av barn under korona: Du skal benytte kvoten for «sykt barn». Hvis du har sendt søknader om velferdspermisjon, må du slette dem og søke på nytt.

HR-avdelingen har endret rutinen for hvordan man tar ut permisjon for å ta seg av barn ved stengte skoler og barnehager i koronatiden.

Dette medfører at søknader om andre typer permisjon som tidligere er sendt inn, må endres dersom du har søkt om disse fraværstypene:

 • Velferdspermisjon m/lønn
 • Etatsspesifikk perm m/lønn
 • Annet fravær m/lønn

Les framgangsmåten for å endre søknadene lenger ned i saken.

- Vi har tidligere lagt opp til at ansatte kunne velge mellom ulike fraværs- og permisjonstyper når de måtte være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Grunnen til at OsloMet endrer sine retningslinjer, er at OsloMet får refundert sykt barn-dager fra NAV fra og med 4. fraværsdag.

- Vi ber nå alle ansatte om benytte «sykt barn» som fraværskode når de har fravær på grunn av skolenes og barnehagenes begrensede åpningstider. Og alle som allerede har levert fraværssøknader og valgt velferdspermisjon eller annet, bes om å slette disse og levere søknad på nytt, sier Haugstveit.

- Vi er klar over at dette innebærer noe merarbeid for den enkelte ansatte og nye godkjenninger for deg som leder, men det er viktig økonomisk for OsloMet, forklarer Haugstveit.

Sykt barn-kvoten er økt

Kvoten for sykt barn er doblet til 20 dager per forelder - for alle med ett eller to barn under 12 år. Har du tre eller flere barn vil den nye kvoten være 30 dager. Enslige forsørgere og foreldre med kronisk syke barn får en dobling på toppen av dette igjen.

Reglene er gjeldende fra 13. mars 2020.

- Skulle det bli sånn at noen likevel bruker opp kvoten sin, så finner vi løsninger med andre typer permisjoner senere i år ved behov, sier Haugstveit.

Framgangsmåte for å endre søknader du har sendt

Slik går du fram i DFØ-appen

1. Slett først den tidligere innsendte søknaden:
 • Gå inn på «Fraværssøknad» i DFØ-appen
 • Gå inn på den enkelte søknaden du har sendt
 • Trykk på søppelkasse-symbolet
 • Bekreft at du vil annullere søknaden
2. Opprett deretter ny søknad:
 • Velg fraværskode «sykt barn»
 • Send inn søknaden

Slik går du fram i SAP-portalen

Se veiledningen for å slette innsendte søknader (dfo.no) 

Trenger du hjelp?

Seksjon for lønn kan bistå deg hvis du har behov for det. Kontakt Liv Astrid Tessem (tess@oslomet.no) eller Yalini Prapakaran (yalinip@oslomet.no)

Bruk av andre fraværskvoter i forbindelse med barnepass og korona

 • Når kvoten for omsorgsdager (sykt barn dager) er oppbrukt, vil OsloMet innvilge velferdspermisjon med lønn.
 • Dersom både omsorgsdager (sykt barn dager) og velferdspermisjon med lønn er oppbrukt, gis det anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager (fraværskode «annet fravær med lønn»).

Sykt barn-dager, velferdspermisjon med lønn og annet fravær med lønn kan tas ut som hele dager eller timer.

Når skoler og barnehager er delvis stengt

Hvis barnehage og/eller skole er delvis stengt, kan ansatte søke om omsorgsdager for den tiden barnehagen eller skolen er stengt og den ansatte har behov for fri for å ta vare på barn under 12 år. 

Ansatte trenger ikke å ta hele omsorgsdager om de ikke kan jobbe hele arbeidsdager som følge av forkortet åpningstid, men kan få innvilget omsorgsdager de timene de har omsorg for barn. Dette må avtales med leder.

Sykt barn-dager ved særlige smittevernhensyn

I de tilfeller barn må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barn eller hos familiemedlem barnet bor med, kan den ansatte i perioden fram til og med 30. juni 2020 gis rett til å benytte sykt barn-dager. 

Selv om det maksimale antall sykt barn-dager er brukt opp, gis den ansatte rett til omsorgspermisjon med full lønn i de tilfellene der smittevernhensyn hos barn eller familiemedlemmer som barnet bor med, gjør at barnet må holdes hjemme.

Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Ansatte skal levere bekreftelsen til sin leder som videresender denne til HR på fakultet/senter/FA.

Når har du ikke rett til omsorgspenger (sykt barn-dager)?

Dersom du har friske barn som har et tilbud om barnehage eller skole, men velger å holde barnet borte fra barnehage eller skolen i den tiden barnehagen eller skolen er åpen, har du ikke rett til omsorgspermisjon (sykt barn-dager) på grunn av covid-19-pandemien.

I slike tilfeller må ansatte ta kontakt med og gå i dialog med leder. Det kan eventuelt benyttes uttak av ferie, avspasering eller permisjon uten lønn, forutsatt at driften tillater det.

Slik søker du om permisjonen for å ta deg av barn

 • Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».
 • Under type fravær skal du først benytte fraværstype «Sykt barn».
 • Når kvoten for sykt barn er brukt opp, skal fraværstype velferdspermisjon med lønn benyttes.
 • Når kvoten for sykt barn og kvote for velferdspermisjon med lønn er brukt opp skal fraværstype «Annet fravær med lønn» benyttes.
 • Alle kvotene kan tas ut som hele dager eller som timer.
 • I kommentarfeltet spesifiserer du årsak til fraværet.

Ansatte med andre særlige omsorgsforpliktelser

Dersom du har andre særlige omsorgsforpliktelser, må du gjøre avtale med din leder om hvordan dette skal løses i ditt tilfelle. Du kan gis velferdspermisjon med full lønn når viktige velferds- og omsorgsgrunner tilsier det. Dersom kvoten for velferdspermisjon er oppbrukt, kan det gis anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager (fraværskode «annet fravær med lønn»).

Slik søker du om permisjonen dersom du har andre særlige omsorgsforpliktelser

 • Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».
 • Under type fravær skal du først benytte fraværstype velferdspermisjon med lønn.
 • Når kvoten for velferdspermisjon med lønn er brukt opp skal fraværstype «Annet fravær med lønn» benyttes.

Permisjon til stipendiater

I den ekstraordinære situasjonen vi har nå, finner vi det riktig at en eventuell permisjon med lønn begrunnet i denne krisesituasjonen også kompenseres med en tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden. 

Kontakt hr@oslomet.no 

chatbot-portlet