Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

nærbilde av koronavirus

Påbudet om hjemmekontor opphevet – slik praktiseres det på OsloMet

Fra 5. juli kan inntil 40 prosent av ansatte i hver enhet være fysisk på campus samtidig. Det er en forutsetning at alle holder 1 meter avstand og at strenge krav til smittevern overholdes.

Oslo kommune har fra mandag 5. juli opphevet det lokale påbudet om hjemmekontor. Det betyr at nasjonale regler gjelder for både campus Pilestredet (Oslo) og for campus Kjeller (Lillestrøm).

Delvis hjemmekontor anbefales

De nasjonale anbefalingene åpner for økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid anbefales. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

Arbeidsgiver skal vurdere om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Oslo kommune anbefaler i tillegg fortsatt å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.

Det har under hele pandemien vært et prinsipp for OsloMet å følge myndighetenes retningslinjer. Basert på dette, samt den fortsatt usikre situasjonen rundt Deltavarianten av viruset, har beredskapsledelsen etter råd fra bl.a. bedriftshelsetjenesten besluttet en gradvis økt, fysisk tilstedeværelse på OsloMet. Dette innebærer:

  • Fra 5. juli kan hver enhet (fakultet, senter, avdeling) ha inntil 40 prosent av sine ansatte til stede på campus samtidig.
  • Alle må overholde smitteverntiltakene; dvs holde 1 meter avstand, vaske hender og bidra til godt renhold i lokalene.
  • Du må være helt frisk for å være fysisk til stede.
  • Alle må ta smittevernkurset. Selv om du tar tatt det tidligere, oppfordrer vi til å ta kurset på nytt nå.
  • Leder har ansvar for å gjennomføre en enkel ROS-analyse for sin enhet og holde oversikt over antall til stede i egen enhet.

Disse gruppene prioriteres først

I prioriteringen av hvem som skal kunne komme fysisk tilbake på campus først, skal den enkelte leder ta utgangspunkt prioriteringslisten som er kommunisert tidligere:

  1. Nødvendig driftspersonell og personer som må være fysisk til stede for å kunne uføre sine arbeidsoppgaver. Dette omfatter ansatte som ivaretar lokaler og teknisk utstyr, og de som bemanner førstelinjetjenester som resepsjon, bibliotek, studentmottak og IT-støtte. Samt vitenskapelige ansatte som trenger tilgang til lab-er eller som skal gjennomføre fysisk undervisning, praksisforberedelser og ferdighetstrening.
  2. Øvrige ansatte. Lederne bes prioritere nyansatte og ansatte som sliter med fysiske eller psykososiale utfordringer knyttet til hjemmekontor. Eller der det foreligger andre særskilte forhold. Dette avgjøres av nærmeste leder.

Vi forventer at det kan slippes ytterligere opp på antall som kan være til stede samtidig hvis smittesituasjonen fortsatt utvikler seg positivt. Beredskapsledelsen vil foreta en ny vurdering i første halvdel av august ut fra den smittesituasjon og de føringer fra myndighetene som foreligger da.