OsloMet til Holmlia

Nyhetportlet

OsloMet til Holmlia

OsloMet til Holmlia

OsloMet utvider sitt samarbeid med bydel Søndre Nordstrand, og etablerer seg med fag- og forskningsmiljøer i det nye bydelshuset på Holmlia.

Det nye senteret har fått navnet OsloMet Holmlia og disponerer 600 kvadratmeter i bydelshuset på Holmlia. Her skal flere av universitetets fagmiljøer holde til, blant annet Storbybarn og INTERACT. I tillegg blir det kontorplasser både for studenter og ansatte. 

Satsningen skal styrke forskningen på velferdssamfunnet og oppvekstvilkårene til barn og unge i storbyen, og samarbeidet med de kommunale etatene.

– Ved å etablere oss på Holmlia kommer vi tett på de faktiske behovene til befolkningen, og kan treffe godt med våre bidrag til utvikling av velferdstjenestene i bydelen, sier Christen Krogh, rektor ved OsloMet. 

Les mer om satsingen på Holmlia på oslomet.no