OsloMet signerte Magna Charta-erklæringen

Nyhetportlet

Foto av prorektor Carl Thodesen, som signerer Magna Charta-dokumentet.

OsloMet signerte Magna Charta-erklæringen

OsloMet har gitt sin tilslutning til den internasjonale stiftelsen Magna Charta Observatorys frihetserklæring for universiteter.

Magna Charta Observatory (magna-charta.org) er en stiftelse opprettet av The European University Association (eua.eu), som skal fremme, beskytte og styrke sentrale universitetsverdier som akademisk frihet og institusjonell autonomi.

Dokumentet Magna Charta Universitatum (magna-charta.org) oppsummerer kjerneverdiene til medlemsuniversitetene, og ble utarbeidet i 1988 etter at Universitetet i Bologna fremmet idéen om en felleserklæring.

Prorektor signerte

Universitetet i Lodz i Polen var vertskap da Magna Charta Observatory (MCO) arrangerte sin årlige konferanse for medlemsuniversitetene 25. oktober.

Prorektor for samarbeid og samfunnsforbedringer ved OsloMet, Carl Thodesen, var til stede og signerte erklæringen på vegne av OsloMet.

– Jeg er glad for at OsloMet nå er et Magna Charta-universitet. Det er helt naturlig at vi slutter oss til de viktige prinsippene om uavhengighet og akademisk frihet, sier Thodesen.

– Det er dessuten viktig å knytte sterke bånd mellom universitetene på tvers av landegrenser, og signalisere at vi jobber utfra de samme verdiene og målene om å bidra til et bedre samfunn, sier han.

960 universiteter fra 94 land har hittil signert Magna Charta-dokumentet, som er åpent for underskrivere fra hele verden.

Tre grunnleggende prinsipper

Dokumentet Magna Charta Universitatum fremhever tre viktige prinsipper som de signerende universitetene forplikter seg til:

  • Forskning og undervisning må være moralsk og vitenskapelig uavhengige all politisk innflytelse og økonomiske interesser.
  • Undervisning og forskning skal være uløselig knyttet sammen, slik at undervisningen blir relevant og tilpasset utviklingen og behovene i samfunnet.
  • Universitetet skal være et sted for fri utforskning og debatt, preget av åpenhet for dialog og avvisning av intoleranse.