OsloMet setter utvekslingsavtale på pause

Nyhetportlet

Logoen til OsloMet

OsloMet setter utvekslingsavtale på pause

Universitetsstyret ved OsloMet har vedtatt å ikke inngå nye generelle samarbeidsavtaler med israelske universiteter og høgskoler. Utvekslingsavtalen med Universitetet i Haifa stilles i bero. 

Etter en lang diskusjon i styremøtet 13. februar av saken om OsloMets faglige aktiviteter i tilknytning til Israel og Palestina, vedtok universitetsstyret en justert versjon av vedtaket styremedlem Einar Braathen fremmet i møtet.

Vedtaket gir tydelig uttrykk for universitetets holdning til Israels krigshandlinger i Gaza og OsloMets praksis i denne situasjonen, samtidig som det understreker viktigheten av å hegne om akademisk frihet og kunnskapens rolle i samfunnet. 

Vedtaket omfatter ikke forskningssamarbeid mellom forskere og fagmiljøer ved OsloMet og israelske universiteter.

Dette er ordlyden i vedtaket til universitetsstyret: 

“Universitetsstyret fordømmer Israels angrep på Gaza. 

Styret stiller seg bak universitetsledelsens tiltak og praksis om å:

  • utvide Scholars at risk ordningen
  • jobbe for at innkjøpsavtaler med leverandører som har direkte forbindelse med det israelske militæret eller som opererer i de okkuperte palestinske områdene, avvikles
  • etablere tiltak som fremmer dialog mellom palestinske og israelske akademikere om fred og samarbeid
  • ivareta universitetets uavhengige rolle i samfunnet, den akademiske friheten, og hegne om kunnskapens viktige rolle i forhold til land og regioner i krig, konflikt og krise

I tillegg vedtar styret at OsloMet stiller i bero utvekslingsavtalen med Universitetet i Haifa og inngår ingen nye generelle samarbeidsavtaler om institusjonelt samarbeid med israelske universiteter og høgskoler.”

Voterte over justerte forslag

Gjennom styrets diskusjon av saken, kom det frem flere synspunkter og forslag til vedtak. Til slutt sto det igjen bearbeidede forslag til vedtak fra både Einar Braathen og rektor, som skilte på spørsmålet om hvorvidt universitetsstyret skulle vedta at utvekslingssamarbeidet med Universitetet i Haifa stilles i bero og at OsloMet ikke inngår nye generelle samarbeidsavtaler med universiteter og høgskoler i Israel.  

Braathens forslag ble vedtatt med ni mot to stemmer.