Droppe til innhold

Nyheter

Rektor Curt Rice ved OsloMet signerer avtale med NHC Group sin CEO, Yngvar Tov Herbjørnssønn.

Rektor Curt Rice ved OsloMet og CEO ved NHC Group, Yngvar Tov Herbjørnssønn, har signert intensjonsavtale.

OsloMet inngår nytt samarbeid

OsloMet har inngått intensjonsavtale med NHC Group. Hensikten er bredt samarbeid om forskning, undervisning og praksis.

Fredag 23. oktober signerte OsloMet en intensjonsavtale med NHC Group, som er en av Nordens største private velferdsaktører med aktivitet innenfor helse/omsorg, barnehager, barnevern/avlastning, og integreringstjenester/mottaksdrift inkludert tolking.

Rektor Curt Rice understreket under signeringen at det nå ligger til rette for mye relevant samarbeid.

– NHC dekker mange av de samme fagområdene som OsloMet, og kan bidra til å utvikle vår relevans, samtidig som vi kan bidra til et kunnskapsbasert grunnlag for deres virksomhet, sa Rice.

Rektor la i tillegg vekt på viktigheten av samhandling og partnerskap med eksterne aktører, noe OsloMet har hatt en ambisjon om å øke lenge.

– Vi har i en årrekke jobbet med et prosjekt knyttet til MIT REAP som viser hvordan kunnskaps- og innovasjonsutvikling ofte er betinget av økosystemer bestående av private og offentlige aktører, oppstartsbedrifter, kapitaleiere og offentlige institusjoner, sa rektor.

Ønsker bredt samarbeid

Fakultetene har vist engasjement for samarbeidet med NHC, og det skal nå jobbes for et bredt samarbeid med fagmiljøene om undervisningsopplegg, FoU-prosjekter, og avtaler om praksisplasser.

Blant annet planlegges samarbeid om OsloMet sin satsing på intelligent helse, et felt NHC også har stor interesse for.

– Vi ser frem til å utvikle mer detaljerte aktiviteter, og at vi sammen kan bidra til å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester, sa rektor Curt Rice.

 

chatbot-portlet