I ledelsen i internasjonal utdanningsorganisasjon

Nyhetportlet

Portrett av Halla B. Holmarsdottir

I ledelsen i internasjonal utdanningsorganisasjon

Professor Halla B. Holmarsdottir blir første nordiske visepresident i CIES. En av USAs største utdanningsorganisasjoner.

CIES – Comparative and International Education Society ble etablert i 1956. Det er verdens eldste, og største organisasjon for komparativ og internasjonal utdanning, med 4000 medlemmer fra hele verden.

– Komparativ og internasjonal utdanning er et stort, viktig og voksende forskningsfelt. Feltet gjør akademiske studier på et bredt spekter av utdanningsspørsmål på tvers av en rekke kulturer, land og regioner, sier Holmarsdottir.

Som visepresident får hun ansvaret for å organisere CIES sin konferanse i 2025 for flere tusen deltakere. Rollen er en del av en flerårig forpliktelse, hvor hun om to år vil ha ledervervet som president.  

– En stor ære 

– Det er en stor ære å bli visepresident og fremtidig president for CIES. Det er med skrekkblandet fryd at jeg skal lede en så stor organisasjon. CIES har blitt stadig mer internasjonal, og inkluderer nå aktører fra blant annet Verdensbanken, UNESCO, Unicef og Redd Barna, sier Holmarsdottir.

Hun forteller at CIES har vært hennes «akademiske hjem» siden hun var masterstudent. Hun har tidligere bidratt mye til feltet komparativ og internasjonal utdanning og til CIES gjennom flere faglige aktiviteter og ulike verv. 

Et nordisk perspektiv 

Holmarsdottir en den første fra Norden som er valgt inn i denne posisjonen, og den andre fra Europa. Hun får dermed muligheten til å bidra med et unikt nordisk perspektiv inn i organisasjonen.

– De nordiske landene blir ofte sett på som en homogen gruppe nasjoner. Det er universell politisk støtte til utdanning som et offentlig gode i alle de nordiske landene, sier Holmarsdottir.

– De nordiske landene har dermed en sterk tradisjon for å bruke utdanning som et bevisst middel for å støtte likeverd og sosial rettferdighet. Det blir et viktig perspektiv jeg tar med meg inn i ledelsen av CIES. 

Les mer om CIES (cies.us)