Droppe til innhold

Nyheter

ORV-direktør slutter

ORV-direktør slutter

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Tore Hansen, begynner i ny stilling, og slutter ved OsloMet ved nyttår.

Tore Hansen har vært ansatt i stillingen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV) siden mars 2017, og fungerte i samme stilling fra januar 2016. ORV-direktør har det øverste ansvaret for fagområdene HMS, HR, kommunikasjon og økonomi.

- Tore Hansen har vært helt sentral i den store organisasjonsutviklingen OsloMet har vært gjennom de siste årene. Han har stor kunnskap, er initiativrik, og har vært en god rådgiver og støttespiller for meg, sier rektor Curt Rice.

Rektor legger vekt på at Hansen har stått støtt i mange viktige og krevende omstillingsprosesser, og ikke minst gjennom arbeidet med å bli akkreditert som universitet.

- Vi kommer tydelig til å merke at han blir borte fra OsloMet, men jeg ønsker Tore lykke til videre i ny jobb og med nye arbeidsoppgaver, sier rektor.

Stolt av OsloMet

Tore Hansen begynner 1. januar 2020 i stillingen som generalsekretær i YS-forbundet Negotia, som organiserer arbeidstakere som jobber i privat sektor.

- Jeg har hatt en fantastisk tid ved OsloMet, men tiden er kommet for å gjøre noe helt annet, og jeg ser frem til å ta tak i nye oppgaver fra neste år, sier Tore Hansen.

Han har jobbet ved OsloMet siden mars 2013, først som seksjonssjef og etterhvert avdelingsdirektør i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, og deretter som ORV-direktør fra 2016.

- Jeg har satt stor pris på å bli kjent med mange veldig dyktige kolleger ved OsloMet, sier Hansen.

- Det har skjedd en stor utvikling fra den høgskolen jeg begynte ved, til det universitetet vi er i dag. Jeg føler meg privilegert som har får fått lov til å være med på denne reisen, er stolt av universitetet, og skal selvfølgelig følge OsloMet videre, sier han.

Ser nærmere på organisering

Rektor vil nå foreta en vurdering av strukturen på divisjonsnivået (nivå 2) i fellesadministrasjonen.

- Siden oppsigelsen kom nå som vi allerede er i gang med en utredning av hvordan vi organiserer administrasjonen best mulig, er det naturlig å komme litt videre i det arbeidet før vi ev. starter ny rekruttering, sier Curt Rice. 

chatbot-portlet