Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen

Nyhetportlet

Bilde av ansatte i samtale med besøkende.

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen

I høst har alle enheter laget handlingsplaner med tiltak knyttet til arbeidsmiljø. Nå samles informasjon om hva som har blitt sett som positivt og viktig å videreføre, og forbedringsområder.

- Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK som ble gjennomført våren 2022 er ikke bare en måling, men en del av et viktig utviklingsarbeid. Målet er å skape en konstruktiv dialog for å utvikle arbeidsmiljøet vårt til å bli enda bedre, forteller HR-direktør Geir Haugstveit.

Som en oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen bes enhetene nå melde tilbake:

  • hvordan arbeidsmiljøundersøkelsen har blitt gjennomført på de ulike enhetene

  • hva som har blitt sett som positivt og viktig å videreføre og forbedringsområder

  • hvilke tiltak enhetene har blitt enige om å iverksette

Et spørreskjema er sendt til ledere ved de enkelte enheter, og skal besvares av ledere og verneombud innen begynnelsen av februar.

- Tilbakemeldingene er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø ved OsloMet, og dokumenterer også arbeidet som er gjort, sier Haugstveit.

Ledere og verneombud får en kopi av egen besvarelse. Det lages også oppsummeringer per fakultet og for OsloMet totalt.

- Slik kan vi se om det er forbedringsområder som vi kan jobbe med på tvers av enheter på OsloMet, forteller Haugstveit.

Les også: Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen klare