Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Illustrasjonsfoto av datatastatur med en tast som har innskriften

Nye videomøterom

Eiendomsavdelingen har det siste halvåret etablert og oppgradert flere videomøterom på campus for Teams- og Zoom-møter.

OsloMet sine gamle videokonferansesystemer, der man ringte via en intern enhet (codec) i rommet, er nå avviklet.

I OsloMet sin Outlook bruker vi betegnelsen "videomøte". Andre bruker begrepene videokonferanse, digitalmøte, hybridmøte, skypemøte osv., men du må altså se/søke etter "videomøte" i Outlook.

På lengre sikt planlegges det for at alle egnede møterom skal oppgraderes med utstyr for videomøter. Inntil dette er på plass er det viktig at man unngår å bruke videomøterom til ordinære møter, slik at videomøter har førsteprioritet.

Nye avanserte videomøterom

Det er bygget seks større og mer avanserte videomøterom. Disse videomøterommene har mikrofoner i taket som dekker mange personer, har ekstra stor skjerm og avansert kamera som kan justeres i forskjellige posisjoner med en fjernkontroll. Posisjonene kan lagres og kalles opp med enkle trykk.

Disse fasilitetene gjelder følgende rom:

  • SG26-X112
  • SG26-X537
  • P42-Q2030
  • P42-Q8009
  • P46-PA301 (KK-senteret)
  • P46-PA578

Se mer informasjon om møte- og videomøterom her.