Droppe til innhold

Nyheter

Foto av forskerne Stefansen, Bredal og Bakketeig.

Kari Stefansen, Anja Bredal og Elisiv Bakketeig leder programmet ut året.

Nye millioner til voldsforskning

NOVA og OsloMet sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner er bevilget nye 25 millioner. Nå ønsker forskerne seg kontakt med utdanningene på OsloMet.

Bidrar gjerne med undervisning

– Mye av det vi forsker på er svært relevant for utdanningene ved OsloMet. Forskerne i programmet vil gjerne bidra i forbindelse med undervisning – så ta kontakt! oppfordrer Kari Stefansen, påtroppende leder for forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner.

I den nye programperioden har programmet allerede etablert et samarbeid med journalistutdanningen.

– Vi skal få komme inn og forelese for framtidige journalister. Håper er at vi både kan vekke interessen for temaet blant studentene og gi redskaper de kan benytte når de skal lage saker som involverer vold og overgrep, sier Stefansen.

Hun understreker samtidig at de gjerne vil ha kontakt med flere utdanninger.

Langsiktig finansiering en forutsetning for god forskning

Forskningsprogrammet startet opp i 2014 og har blant annet tatt for seg temaene vold og overgrepserfaringer blant unge, ulike effekter av vold og overgrep, seksuell vold, vold i minoritets- og majoritetsfamilier, voldsutsattes møte med systemer og tjenester samt negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

– Vi er stolte av hva forskerne i Voldsprogrammet har fått til, sier Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet.

Med den nye satsingen beløper finansieringen av forskningsmiljøet om vold i nære relasjoner ved NOVA seg til 59 millioner kroner over ti år, med støtte fra både Justis- og beredskapsdepartmentet og Kunnskapsdepartementet.

– Store forskningsprogrammer med langsiktig finansiering er viktig for et universitet – det tar tid å bygge kunnskap og robuste fagmiljøer. Forskningsprogrammet adresserer viktige spørsmål – som berører befolkningens velferd og samfunnets ansvar.

– En anerkjennelse

Også Guro Ødegård, fungerende direktør ved NOVA, gleder seg over den nye tildelingen.

– Dette er en anerkjennelse av den flerfaglige samfunnsvitenskapelige voldsforskningen som vi har bygget opp gjennom mange år ved NOVA, også før den første femårsperioden.

Programmet styrker et viktig felt ved NOVA, nemlig hvordan velferdsstaten håndterer vold og overgrep som samfunnsproblem gjennom rettslige virkemidler og ulike typer av tiltak og tjenester. Programmet gir mulighet for både bredde og dybde i forskningen.

Første fem år: en investeringsperiode

I den første perioden av Forskningsprogram om vold i nære relasjoner, eller Voldsprogrammet, fra 2014–2019 ble det samlet inn store mengder data, og forskerne fikk begynt på viktige analyser.

Det har vært høy aktivitet, og forskerne har publisert mange vitenskapelige artikler og flere bøker, samt avholdt to store konferanser.

– Fem nye år gir oss muligheter for å fordype oss, videreutvikle og utvide den forskningen som er gjort i den første programperioden, forteller påtroppende leder for Voldsprogrammet, Kari Stefansen.

Nye forskningstema

De neste fem årene vil forskerne blant annet følge utviklingen i barn og unges utsatthet videre, gjennom et samarbeid med Ungdata.

Seksuell vold og vold i parforhold vil også være sentrale tema i neste periode. Forskerne skal blant annet se nærmere på psykisk vold som fenomen og på den voldsutsattes situasjon der flere rettslige prosesser går parallelt, for eksempel en barnefordelingssak og en barnevernssak.

– Vi vil også legge enda større vekt på justissektoren gjennom å rette søkelyset mot en større del av straffesakskjeden, forteller Stefansen.

Styring og samordning vil også være sentrale temaer i neste programperiode.

Les mer om Voldsprogrammet

Ta kontakt med: kari.stefansen@oslomet.no

chatbot-portlet