Ny master i maskinteknologi

Nyhetportlet

Nærbilde av hender som jobber med mekanisk utstyr.

Ny master i maskinteknologi

Universitetsstyret ved OsloMet vedtok 20. september å etablere et nytt masterprogram i maskinteknologi. 

– Jeg er glad for at OsloMet fra neste høst kan tilby en masterutdanning i maskinteknologi, som gir kompetanse vi vet det er stort behov for i arbeidsmarkedet, sier prorektor for utdanning, Silje Fekjær. 

Det nye masterprogrammet blir etablert ved Fakultet for teknologi, kunst og design fra høsten 2024, og det planlegges å ta opp 30 studenter. Utdanningen vil ha engelsk som arbeidsspråk, og fører fram til graden Master of Science in Mechanical Engineering. Kandidatene fra studiet vil få med seg kompetanse som blir viktig for å utvikle teknologien vi trenger for å møte samfunnsutfordringer og behovet for bærekraftig utvikling fremover, både i Norge og globalt. 

Maskiningeniørfaget er studiet av maskiner eller fysiske systemer som kan involvere kraft, bevegelse og/eller energioverføring. Faget kombinerer ingeniørfysikk og matematikkprinsipper, og tar for seg områder som mekanikk, termodynamikk, materialvitenskap, design, strukturell analyse og elektrisitet. 

Konsentrert fagmiljø

Fagmiljøet ved masterstudiet i mekanisk teknologi ved OsloMet vil omfatte åtte personer, som til sammen vil utføre 4,9 årsverk i studieprogrammet. Av disse skal 4,4 årsverk utgjøres av personer med førstestillingskompetanse, og 1 årsverk av en professor. 

– Å gi noen få fagpersoner mulighet til å jobbe mye med studiet istedenfor å spre det ut på mange, gir helhet og samarbeid rundt utdanningen som jeg har tro på, sier prorektor for utdanning, Silje Fekjær.