Droppe til innhold

Nyheter

Nominér til pris for universell utforming av IKT

Nominér til pris for universell utforming av IKT

Hvem fortjener «Beste praksis-prisen» for universell utforming av IKT ved OsloMet? Nominér før 15. november! Digitaliseringsministeren deler ut prisen på 10 000 kr.

Prisen for beste praksis i implementering av universell utforming av IKT hedrer fagmiljø, enheter/seksjoner, ansatte eller studenter som har bidratt spesielt til å gjøre OsloMet til et universelt utformet universitet ved å praktisere og formidle universell utforming av IKT i arbeid, tjenester og prosjekter.

10.000 kr i prispenger

Prisen er kr. 10 000,- fra prosjektmidler for «Implementering av universell utforming av IKT ved OsloMet» (ildsjel-prosjektet) finansiert av Universell*– nasjonal pådriver i høyere utdanning.

Prisen vil bli delt ut av digitaliseringsminister Nikolai Astrup på frokostseminaret for å markere FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember 2019

Nominér en kandidat før 15. november

Nominer din kandidat her (nettskjema)

Frist for å nominere: fredag 15.november kl. 23.59

Hvem kan nomineres?

I nominasjonsskjemaet bes du om å begrunne hvorfor din kandidat fortjener Beste praksis-prisen. Skriv kort og gjerne med konkrete eksempler.

Den som nomineres må oppfylle følgende kriterier:

  • Formelt tilhøre OsloMet
  • Ha bidratt til kompetanseheving i universell utforming av IKT i OsloMet ved å praktisere og formidle universell utforming av IKT i arbeid, tjenester eller prosjekter

Juryen bedømmer nominasjoner

Ildsjel-prosjekt gruppen oppnevner en jury som skal vurdere de innkomne forslagene. Ved behov kan prosjektgruppen innhente mer informasjon om de nominerte.

chatbot-portlet