Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Illustrasjon av koronaviruset

Mer fysisk undervisning

Etter regjeringens pressekonferanse 13. januar er det nå åpnet for at flere studenter kan komme tilbake på campus.

- Vi er glade for at studentene våre nå kan få komme sammen i undervisningen igjen. Det vil ha stor betydning både for den faglige utviklingen og for det sosiale miljøet. Jeg vil også takke alle ansatte som står på i en krevende situasjon, sier fungerende rektor Nina Waaler.   

OsloMet legger nå om til mer fysisk undervisning. Av hensyn til behovet for planlegging og til forutsigbarhet for studenter og ansatte, gjelder endringene fra 24. januar. Dette er i tråd med retningslinjene som ble gitt før jul.   

Flere ansatte tilbake på jobb

Som en følge av at flere studenter skal ha fysisk undervisning, vil også flere ansatte kunne være til stede på studiestedene. Ansatte skal fremdeles som hovedregel arbeide hjemmefra der det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Undervisning og forskning er i denne sammenheng å regne som viktig og nødvendig virksomhet. Ansatte som har spesielt behov for å være til stede på arbeidsplassen kan avklare dette med nærmeste leder.  

Arrangementer og møter

På offentlige arrangementer innendørs er det nå tillatt å samle inntil 30 personer uten faste tilviste plasser, og inntil 200 personer med faste, tilviste plasser. Det er krav om munnbind for publikum når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Vi oppfordrer fortsatt til å vurdere digitale alternativer for arrangementer og møter, så lenge ansatte som hovedregel skal jobbe hjemmefra.  

Åpne studiesteder

Førstelinjetjenester som kantiner, bibliotek og servicetorg er åpne som vanlig. IT-Servicedesk viderefører smittevern med bestilling av tid før oppmøte i skranken, og kan kontaktes på tlf. 67235555 / itservicedesk@oslomet.no

Munnbind og selvtester

OsloMet deler ut gratis selvtester til studenter og ansatte, som må være på campus. I Pilestredet kan du hente hurtigtest ved servicetorget i P46 og i P52. På Kjeller kan du hente hurtigtest ved servicetorget ved inngangen.

Det er munnbind tilgjengelig på studiestedene, i bibliotekene og i eksamenslokalene i Silurveien. Studenter og ansatte kan hente munnbind på servicetorget i Pilestredet 52 og servicetorget på Kjeller. Munnbind er også tilgjengelig i infosentrene på studiested Pilestredet, og i kantinene.