Droppe til innhold

Nyheter

Lønnsforhandlingene 2020

Lønnsforhandlingene 2020

Det er brudd mellom partene i de sentrale lønnsforhandlingene i staten. Les her om framdriften videre.

Hovedtariffavtalene i staten skulle vært forhandlet i vår, men grunnet korona-pandemien ble avtalene forlenget og forhandlingsfristen satt til 15. september. Mandag ettermiddag ble det brudd mellom partene i de sentrale lønnsforhandlingene.

Bakgrunnen for bruddet var blant annet at partene var uenige om beregningen av den disponible økonomiske rammen. Oppgjøret går nå til mekling som åpner 23. september, med frist 14. oktober kl. 24.00.

Rammene for de lokale 2.5.1-forhandlingene vil ikke være klare før det sentrale oppgjøret er i havn, og forhandlinger mellom de lokale partene vil ikke kunne starte før det sentrale oppgjøret er avsluttet.

Rektor vil gi til alle

Styret ga i styretmøtet 9. september rektor fullmakt til å forhandle med fagforeningene i årets lønnsoppgjør, og til å sette føringer for arbeidsgiver og avtale felles føringer med fagforeningene.

Rektor ønsker i år at alle ansatte skal få en påskjønnelse, for å anerkjenne den store innsatsen personalet som helhet har gjort under koronakrisen. Han åpner muligheten for å skyte inn lokale midler i oppgjøret.

Rektor ser for seg en innretning på det lokale lønnsoppgjøret der mest mulig fordeles flatt. Hovedtariffavtale-partene ved OsloMet hadde 15. september et møte med rektor om dette. Partene ga gode innspill i møtet, og diskusjonen mellom partene vil fortsette.

 

Saken vil oppdateres.

 

chatbot-portlet