Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av bygg på campus i Pilestredet.

Lønnsforhandling - ikke enighet i LO-YS-området

Ved OsloMet har arbeidsgiver og NTL ikke blitt enige i årets lokale lønnsforhandlinger. NTL har varslet at de vil sende stevning til Statens Lønnsutvalg.

OsloMet har derfor ikke noe resultat fra lønnsforhandlingene i avtaleområdet LO-YS, før Statens Lønnsutvalg har avgitt kjennelse i saken. Det betyr at det heller ikke er noe resultat for fagforeningene i LO-YS-området, som arbeidsgiver har oppnådd enighet med.

Alle ansatte som var medlem av en fagforening i LO eller YS per 1. mai i år er omfattet av LO-YS-avtalen.

Ingen endring i virkningsdato

Behandling i Statens Lønnsutvalg er en prosess som tar tid. OsloMet vil trolig ikke ha en avgjørelse og et resultat fra lønnsoppgjøret før et lite stykke ut på nyåret.

Ansatte på avtaleområdet får ikke sine lønnsopprykk før resultatet er klart. Det er ingen endring i virkningsdato for lønnsopprykk. Lønnsopprykk vil bli etterbetalt tilbake til 1. mai 2022.

Prosessen rundt brudd og klage til Statens Lønnsutvalg er beskrevet her.

Akademikerne og Unio og de uorganiserte er ikke berørt av uenigheten på LO-YS-området. Resultatet fra Akademiker-Unio-oppgjøret ble klart etter lønnsforhandlinger i slutten av oktober.

Kontakt