Droppe til innhold

Nyheter

Lokale lønnsforhandlinger 2019

Lokale lønnsforhandlinger 2019

Tiden er snart kommet for årets lokale lønnsforhandlinger ved OsloMet.

OsloMet skal gjennomføre alminnelige lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.1 denne høsten.

Universitetet og tjenestemannsorganisasjonene har avholdt forberedende møter og avtalt forhandlingsdatoer for lokale lønnsforhandlinger i slutten av oktober og starten av november. Det er to hovedtariffavtaler i Staten – én for organisasjoner tilsluttet Akademikerne og en som omfatter LO, Ys, Unio og de uorganiserte.

Du finner informasjon om rammene for oppgjøret for hver av avtalene, referat fra forberedende møter og annen nyttig informasjon på våre hjemmesider om lønnsoppgjøret. Der vil du også finne skjema du skal benytte om du ønsker å sende inn krav.

Tidsfristene for å sende inn krav er relativt korte, så om du har tenkt å sende inn lønnskrav i år, bør du kontakte din fagforeningsrepresentant for å finne ut om fristene dersom du ikke finner den i lenken over.

Er du ikke organisert, kan du sende forslag til krav til din leder snarest, og innen 6. september.

chatbot-portlet