Lever inn reise- og utgiftsrefusjoner

Nyhetportlet

Lever inn reise- og utgiftsrefusjoner

Lever inn reise- og utgiftsrefusjoner

Har du reiseregninger og utgiftsrefusjoner som ikke er levert inn, oppfordres du til å gjøre det nå i god tid før fristene i desember.

Det nærmer seg slutten av året, og i stedet for å vente til siste frist oppfordres vi til å levere inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner så raskt som mulig.

Hvis det er mange som leverer reiseregninger helt opp til den siste fristen i år, kan det ikke garanteres at saksbehandlerne rekker å behandle alle reiseregninger og refusjoner i 2022.

Frister

Reise- og utgiftsrefusjoner

  • Reiseregninger og utgiftsrefusjoner må sendes til godkjenning i SAP-portalen/DFØ-appen. For å sikre behandling og utbetaling i 2022 bør disse sendes så raskt som mulig.
  • Aller siste frist for innsendelse av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i 2022 er 12. desember.
  • Ledere må godkjenne innen 15. desember kl. 20.
  • Alle reiser/refusjoner som er godkjent etter 15. desember blir utbetalt først etter nyttår.
  • Reise- og utgiftsrefusjoner med datoer i 2021, må sendes til godkjenning senest 5. desember.

Utbetalinger til ansatte, timelønnede og honorarmottagere

  • Godtgjørelser – overtid, tillegg til timelønn (helgetillegg, nattillegg) og skattepliktige fordeler som betalt telefon, kontingenter, arbeidstøy, naturalytelser (møbler, utstyr), må sendes i SAP-portalen/DFØ-appen innen 25. november. Manuelle bilag må sendes til godkjenning innen 22. november.
  • Siste utbetaling av timelister, overtid, mertid, forskjøvet arbeidstid og andre utbetalinger til ansatte i 2022 er 12. desember
  • Utbetalinger til honorarmottagere som gjesteforelesere, sensorer, eksterne veiledere o.l. - Siste utbetaling av honorarer i 2022 er 16. desember. Bilag for ekstern sensor må være sendt i saksbehandlingssystemet Public 360 innen 6. desember.

Mer om frister for ansatte og ledere 

Les også mer om: