Droppe til innhold

Nyheter

Lærlinger på OsloMet

IT-service-lærlingene Aleksander, Magnus, Niklas og Håkon gjør stor nytte i IKT-avdelingen på OsloMet.

Lærlinger på OsloMet

På IT-servicedesk gjør lærlinger en verdifull jobb. Visste du at vi er forpliktet til å ta imot lærlinger som en del av samfunnskontrakten?

Denne høsten er 11 læringer i arbeid hos oss på OsloMet. Å ta imot lærlinger er en del av samfunnskontrakten for oss som offentlig virksomhet, og Kunnskapsdepartementet pålegger oss å øke antallet lærlinger.

Slik går du fram hvis du er interessert i å ta imot lærlinger

Rutinene for rekruttering og mottak av lærlinger på OsloMet ligger på en egen nettside. Les mer på ansatt.oslomet.no/lerlingeordning

Hva kan OsloMet tilby lærlinger?

Som lærebedrift tilbyr vi læringene opplæring, praksis og mulighet til å ta fagbrev. Aktuelle lærefag hos oss er IKT– servicefag, Kontor- og administrasjonsfag, ortopediteknikk og mediegrafikerfag. Bygningsdriftfag og låsesmedfag er også mulig å lære hos oss, i samarbeid med KLP som eier bygningene våre. Ansatte renholdere kan få mulighet til å formalisere fagkunnskapen sin i renholdsfaget.

- Vi prøver å finne enda flere steder hvor vi kan ansette lærlinger – gjerne nye typer lærlinger enn vi har hatt før, sier lærlingekoordinator Wenke Haugslett.

Mye skryt for lærlingene på IT

På IT-servicedesk gjør lærlinger en viktig jobb.

- Vi får mye skryt for kvaliteten på servicen som lærlingene våre gir til ansatte og studenter på OsloMet, forteller fungerende seksjonssjef Jarle Nystuen.

- Det er positivt at OsloMet kan være en kompetansebedrift på alle nivåer.

Andreårslærling i IKT-servicefag Niklas Teigen er fornøyd med arbeidsmiljøet på servicedesken.   

- Vi kommer godt overens og hjelper hverandre når det trengs, sier Niklas.

Sammen med Aleksander Busch, Håkon Haakensen og Magnus Bjerke veksler han mellom oppgaver på Servicedesken, Auditoriehjelpen og hos Tjenesteproduksjon.

- Det er spennende å være lærling her på OsloMet, fordi man får mange varierte oppgaver, sier Aleksander.

chatbot-portlet