Lær studentene å lese akademiske tekster

Nyhetportlet

Nærbilde av en person som leser i en bok som ligger oppslått på et bord

Lær studentene å lese akademiske tekster

Canvas-kurset Kunsten å lese og skrive akademiske tekster er utviklet av OsloMet-ansatte, og kan tilpasses ulike emner.

– I dagens skjermsamfunn strever studentene tilsynelatende mer enn før med å lese og skrive akademiske tekster, sier Nina Gram Garmann, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning. 

Sammen med professor Tove Lafton og universitetslektor og stipendiat Kaja Bjølgerud Grimsgaard, har hun utviklet et Canvas-kurs som skal hjelpe studentene med nettopp dette.  

I kurset skal studentene jobbe selvstendig med digitale oppgaver individuelt og i grupper. Kurset er åpent for alle, og det er enkelt å tilpasse oppgavene til ulike emner.  

– Oppgavene er satt inn i en sammenheng, og vi forklarer hva hensikten med hver og en av dem er, sier Garmann. 

Sjekk ut Canvas-kurset Kunsten å lese og skrive akademiske tekster (oslomet.instructure.com)

Legger vekt på lesing 

Kurset bygger på mange års erfaring med undervisning i studieteknikk og skrivetrening ved OsloMets arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanning og på master- og videreutdanning for barnehagelærere.

Oppgavene trener studentene i studieteknikk og skriving samtidig som de bearbeider faglige komplekse problemstillinger. Spesielt for dette kurset, er at Garmann og kollegene også har lagt vekt på oppgaver knyttet til å lese akademiske tekster. 

– Studentene skal skrive resymeer, undersøke metodebruk og finne argumenter. De skal sette tekstene i sammenheng med andre tekster på pensum og diskutere tekstene med hverandre i kollokviegrupper, forteller Garmann. 

Utviklingen av kurset er finansiert av Den gode studentopplevelsen (uni.oslomet.no).  

Les mer om kurset 

Lafton, T., Grimsgaard, K. B., & Garmann, N. G. (2023). Digitalt lese- og skrivekurs: Kunsten å lese og skrive akademiske tekster. OsloMet Skriftserien 2023 nr. 11. (skriftserien.oslomet.no).

Kontakt