Droppe til innhold

Nyheter

Last ned artikler nå!

Last ned artikler nå!

Tilgangen til mange vitenskapelige tidsskrifter kan opphøre høsten 2019. Unit forhandler på overtid om å fornye avtalen norske universiteter har med forlaget Taylor & Francis.

Universitetsbiblioteket (UB) anbefaler derfor at du laster ned artiklene du har behov for så fort som mulig.

Hvorfor forhandles det?

Målet med forhandlingene er å oppnå avtaler som følger Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Disse retningslinjene slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

Avtalene med forlaget utløp ved utgangen av 2018, men forlaget har så langt valgt å opprettholde tilgangen mens forhandlingene pågår. Denne situasjonen kan endres på kort varsel. Universitetsbiblioteket ved OsloMet følger situasjonen tett og vil komme med informasjon så snart situasjonen endrer seg.

chatbot-portlet