Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av Panopto-logo

Lansering av Panopto og utfasing av Mediasite

28. april ble Panopto lansert offisielt for alle ansatte på OsloMet, og erstatter med det Mediasite som OsloMets videoplattform. Mediasite er stengt for opplasting av videoer.

Videoer som allerede ligger i Mediasite vil fortsatt være tilgjengelige ut året. Panopto er en alt-i-ett-løsning for alt som har med videoproduksjon og publisering å gjøre på OsloMet.

I Panopto kan du laste opp og produsere/lagre/publisere videoer for studentene dine, både i Canvas og gjennom andre kanaler. Panopto har også gode verktøy for teksting av video, for å imøtekomme krav til universell utforming. 

Info og brukerveiledninger for Panopto

  • Det er etablert en offisiell informasjonsside for Panopto på ansattsidene, hvor du kan lese mer om Panopto, finne innloggingsknappen og diverse andre nyttige lenker. Her finner du også oversikt over kurstilbud for Panopto. 

  • Vi har også etablert en veiledningsressurs i Canvas som heter Panopto-veiledninger. Her finner du en samlet oversikt over det meste av relevant info om systemet for deg som er ansatt på OsloMet. Vi oppfordrer alle som har eller skal jobbe med video til å sette seg inn i informasjonen på disse sidene.
     

  • Det har også blitt opprettet en egen kanal for Panopto i teamet Digital Kollegastøtte. 

Viktig informasjon ang. utfasing av Mediasite og flytting av videoer 

Mediasite stengt for opplasting 

Med implementeringen av Panopto stenges altså Mediasite helt for opplasting av video. Videoer som ligger i Mediasite fra før vil fortsette å fungere, men du kan ikke lenger laste opp nye videoer her. 

Det betyr at når du skal publisere videoer for studentene dine i fremtiden, må du fra nå av gjøre dette via Panopto. Se veiledning publisere Panopto-video i Canvas for fremgangsmåte. 

Videoer som allerede ligger i Mediasite fra før denne datoen vil fortsette å være tilgjengelige for både studenter og ansatte, helt fram til den 31.12.2022.

Overføring av videoer fra Mediasite til Panopto 

I første omgang oppfordrer vi ansatte til å selv overføre videoene sine fra Mediasite til Panopto ved å følge veiledningen Laste ned video fra Mediasite.

Denne veiledningen vil være gjeldende til og med den 4. juni. Hvis du selv ønsker å ha full kontroll på overføringen av dine egne videoer, må det gjøres innen denne datoen. 

Den 5. juni starter vi en storstilt overføring av alle resterende Mediasite-videoer som ikke allerede er overført. Denne backupen kan potensielt ta flere uker å gjennomføre. På dette tidspunktet kan derfor ansatte ikke lenger hente ut videoene sine fra Mediasite selv.

I etterkant av overføringen vil alle videoer det er tatt backup av være koblet til den enkelte ansattes brukernavn, men vil kun tilgjengeliggjøres for den enkelte ansatte ved forespørsel.

For å gjøre dette enklere både for deg selv og for Panopto-teamet i Avdeling for utdanning, oppfordrer vi derfor ansatte til å overføre så mye som mulig før dette. 

Erstatte Mediasite-videoer med Panopto-videoer i Canvas

Mediasite-videoer som er bygget inn på Canvas-sider må manuelt fjernes og erstattes med Panopto-videoer, uavhengig av om du har overført dem selv eller om de er gjort via felles backup-prosess.

Dette gjør du ved å redigere Canvas-siden som inneholder Medisite-videoer, fjerne dem fra siden og deretter følge veiledningen for opplasting av Panopto-videoer i Canvas.

Kort oppsummert 

  • Mediasite er stengt for opplasting, og alle videoer må fra nå av lastes opp og publiseres via Panopto i stedet. 

  • Mediasite-videoer vil være tilgjengelig for avspilling helt fram til 31.12.2022. Du kan selv overføre videoer fra Mediasite til Panopto fram til 4. juni. 

  • Den 5. juni starter en total overføring av alle resterende videoer fra Mediasite til Panopto. 

  • Du får kun tilgang til dine backup-videoer ved forespørsel. 

  • Alle Mediasite-videoer som er bygget inn i Canvas-sider må manuelt fjernes og ev. erstattes av Panopto-videoer. Dette må gjøres innen utgangen av året. Etter nyttår vil alle Mediasite-videoer bli utilgjengelige for avspilling.