Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Illustrasjon av koronaviruset

Koronatiltak: Status etter pressekonferanse 21. mai

Regjeringen og Oslo kommune innfører lettelser i smitteverntiltakene. Siden undervisningen for det meste er ferdig for vårsemesteret, gjøres det ikke større endringer nå. Undervisningen fortsetter som hovedregel digitalt fram til sommeren. Alle ansatte som kan, skal fremdeles jobbe hjemmefra.

Regjeringen og Oslo kommune la 21. mai frem lettelser i smitteverntiltak som trer i kraft fra 26. mai for Oslo kommune og 27. mai for de nasjonale tiltakene. 

Endringene innebærer at det åpnes for at universiteter og høgskoler kan ha mer fysisk oppmøte på campus, ved økt bruk av testing og registrering av oppmøte. Med kun fire uker igjen av semesteret, vil det meste av den resterende undervisningen ved OsloMet foregå digitalt. 

Kantiner og arrangementer 

De nye lettelsene fra myndighetene tillater at kantiner på studiestedene kan åpne igjen. I første omgang åpner Annas spiseri i Pilestredet 52 fra mandag 31. mai. Fram til åpningen vil kantinen ha tilbud om take away. Treningsrommene vil foreløpig holdes stengt.

I tillegg åpnes det for arrangementer med et begrenset antall deltakere både innendørs og utendørs.

Alle som planlegger fysiske arrangementer må følge de reglene som til enhver tid gjelder i den kommunen arrangementet skal holdes:

Fortsatt arbeid hjemmefra

Påbud om å arbeide hjemmefra for alle ansatte som kan, vil fremdeles gjelde. Delvis åpning for å komme fysisk tilbake på kontorene er først varslet i neste trinn for gjenåpningen. Det er fortsatt uavklart om dette vil komme før sommeren.

Det vil ikke bli innført bruk av koronasertifikat i arbeidslivet, og dermed heller ikke på OsloMet.