Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Kom i gang med Zoom

Kom i gang med Zoom

Zoom fungerer godt for digital undervisning, og er bra alternativ til Teams for større, interne videomøter og konferanser med inntil 300 deltakere. Slik kommer du i gang, og dette må du passe på.

Kom i gang

Undervisning og veiledning i Zoom

På nett fungerer ofte asynkron undervisning best. Men dersom du skal ha aktiv deltakelse med studentene, eller har en oppgave som studentene skal diskutere i grupper, så er Zoom et enkelt og kraftig verktøy.

Som underviser kan du velge om alle skal få lov å snakke, om alle mikroner skal settes tause, eller slippe til én og én student. Studenter kan også presentere og dele skjerm, men kan aldri overstyre underviserens presentasjon.

Dersom du har en stor klasse, kan du underveis i møtet dele klassen opp i mindre grupper. Da blir studentene sendt i egne videomøter hvor alle kan snakke og diskutere. Som underviser kan du samle alle gruppene i plenum etterpå. Grupper kan opprettes tilfeldig, eller du kan sette opp deltakere manuelt.

For alle som er vant til Skype, er Zoom et enkelt verktøy som gir deg som underviser mer kontroll enn Skype. Zoom er integrert i Canvas, som betyr at undervisere og studenter kan forholde seg til én innlogging og én nettside.

Studenter (og undervisere) kan selv velge å slå av kamera og bare vise bilde. Spørsmål kan stilles i den innebygde chat-funksjonen.

Noen enkle råd

  • Dersom det er mulig: Få en kollega eller en student til å overvåke chat-samtalen og stille spørsmål på vegne av andre, dersom det kommer noe særlig relevant som bør besvares i plenum.
  • Dersom du ikke har noen som kan følge med på chat-samtalen, be studentene bruke «Raise Hand»-knappen under Participants for å stille spørsmål.
  • Når du velger å dele skjerm, husk at du kan dele kun ett program av gangen, for eksempel PowerPoint. Da ser ikke alle andre hva du har på skjermen.
  • Prøv deg fram på forhånd! Inviter noen kollegaer til en sosial kaffe-og-utprøving før undervisning.

Personvern ved opptak av undervisning

Det er mulig å ta opptak av et møte i Zoom. Ved OsloMet er det kun verten for møtet som kan starte opptak. Det vil si at studenter ikke får startet opptak av møter de ikke selv er vert for.

Opptaket vil bli lagret på din PC etter at møtet er ferdig. Du kan se gjennom og redigere opptaket før du publiserer opptaket.

Før du starter opptak av undervisning, må du gi studentene informasjon om:

  • at OsloMet gjør opptak
  • hvorfor opptaket gjøres og med hvilken hjemmel
  • hvor og hvor lenge opptaket blir lagret
  • hvem som har tilgang til opptaket og hvordan det blir distribuert
  • hva studentene kan gjøre for å ikke bli en del av opptaket

Denne informasjonen kan du gi studentene ved å distribuere lenken til Notis til studenter om personvern og opptak

Du finner mer informasjon her:

Mer informasjon