Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Kjernetid for TA-ansatte gjeninnføres fra 1. juli

Kjernetid for TA-ansatte gjeninnføres fra 1. juli

Kjernetiden mellom kl. 9.00 og 14.30 for teknisk-administrativt ansatte (TA-ansatte), som har vært satt ut av kraft under pandemien, gjeninnføres fra og med 1. juli.

Fra 1. juli trer også endringer i forskrift om hjemmearbeid i kraft. Den viktigste endringen i forskriften er at samme arbeidstidsregler vil gjelde for hjemmearbeid som for arbeid fra kontoret.

Hjemmearbeid og undersøkelse blant ledere

Denne våren er det gjennomført en undersøkelse ved OsloMet hvor ledere har fått spørsmål om deres erfaringer, utfordringer og ønsker, med hensyn retningslinjer for hjemmearbeid fremover.

Hensikten har vært å samle erfaringer som lederne har gjort under den gradvise gjenåpningen  vinter/våren 2022, der ansatte ved OsloMet har jobbet delvis hjemmefra og delvis fra campus.

Erfaringene skal nå gjennomgås og brukes i det videre arbeid med retningslinjer for hjemmearbeid ved OsloMet.

Endringene i forskrift om hjemmearbeid vil i tillegg påvirke hvilke varige retningslinjer OsloMet må få på plass. Retningslinjene planlegges vedtatt av rektor etter sommeren.

Les mer om arbeidstid

Kontakt: