Droppe til innhold

Nyheter

Trenger studentene dine språkhjelp?

Trenger studentene dine språkhjelp?

Kjenner du en student som ikke har norsk som førstespråk og som gjerne vil forbedre sine norsk-ferdigheter? Da er det hjelp å hente!

Akademisk språkpraksis (AKS) og Studieverkstedet tilbyr alle studenter ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk en språkmakker. En språkmakker er en medstudent som snakker norsk flytende og som studenten kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med, og stille spørsmål om norsk språk til. Målet er at studenten skal forbedre norskferdighetene sine slik at læringsutbytte i studiet øker. 

Studenten og språkmakkeren møtes to ganger i uka for å snakke sammen. De avtaler tidspunkt og møtested selv. Tema for samtalen bestemmer studenten, men i løpet av samtalen vil språkmakkeren dersom studenten ønsker det, kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg.

Les mer om språkmakker-tilbudet.

Tror du dette er et godt tilbud for din student, be vedkommende ta kontakt med Ingunn Nilsen: ingnil@oslomet.no, tlf. +47 6723 52 04.

chatbot-portlet