Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av fasade med OsloMet-navnet.

Innfører økt sikkerhet på IT-systemer

OsloMet innfører tofaktorautentisering på Microsoft Office 365 og tilhørende Microsoft-systemer i løpet av våren 2021. Hensikten med utrulling av tofaktorautentisering er å øke sikkerheten i OsloMet sine systemer.

OsloMet innfører tofaktorautentisering på alle Microsoft-systemer i løpet av våren. Flere i UH-sektoren er også i gang med dette arbeidet. UNIT og NSM (Nasjonal sikkermyndighet) har gitt tydelige føringer om innføring av tofaktorautentisering som et sentralt sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon og systemer. 

I første fase vil tofaktorautentisering bli innført på Microsoft Office 365 og tilhørende systemer fra Microsoft. I praksis betyr innføringen at du nå setter opp og logger inn med tofaktorautentisering én gang.

Tofaktorautentisering må benyttes ved første innlogging til Microsoft 365 på nytt IT-utstyr og alltid ved innlogging til Microsoft-systemer i nettlesere. I installert Microsoft programvare (Word, Outlook, Excel, Powerpoint o.l.) må du reautentisere med tofaktor etter 90 dager.

Tofaktorautentisering for Microsoft Office 365 vil i hovedsak basere seg på bruk av kodeappen Microsoft Authenticator som du laster ned på mobiltelefonen. 

Plan for utrulling 

Utvalgte enheter i fellesadministrasjonen (SDI, Økonomi og HR) og på fakultet HV (Ergo/Orto, Fysio) deltar i en pilot i ukene før påske. Erfaringene fra piloten vil avgjøre videre utrullingstakt til resten av OsloMet. 

Etter at piloten er gjennomført vil det bli en trinnvis utrulling i resten av organisasjonen. I forkant av utrullingen vil leder og ansatte få detaljert informasjon på e-post om tidspunkt og hvordan innføringen foregår. 

Målet til prosjektet er å fullføre utrullingen av tofaktorautentisering for Microsoft-systemene i løpet av våren 2021. 

I fase to av utrullingen er planen å innføre tofaktorautentisering på systemer og tjenester med Feide-innlogging. 

Veiledning og brukerstøtte 

Veiledninger og annen relevant informasjon vil bli sendt på e-post og er gjort tilgjengelig på nett. IT-servicedesk vil gi nødvendig brukerstøtte til alle som måtte ha behov for det. 

Les mer om hva tofaktorautentifisering innebærer.