Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

OsloMets campus på Kjeller

Ingen rettssak om Kjeller

Staten ved Kunnskapsdepartementet og Hemfosa AS, som er eier av OsloMets bygg på Kjeller, har i dag inngått forlik. Det betyr at det ikke blir noen rettssak neste uke.

Hemfosa AS ved sitt datterselskap Kunnskapsveien 55 AS hadde saksøkt staten ved Kunnskapsdepartementet etter at styret ved OsloMet vedtok å ikke forlenge leieavtalen på Kjeller. I stedet besluttet universitetsstyret å utvikle en ny campus på Romerike.  

Forliket som er inngått i dag innebærer å forlenge leieavtalen med 16 måneder. Fra 15. august 2023 da dagens leieavtale går ut, og fram til 31. desember 2024.

Leiesummen i denne perioden er fastsatt på markedsmessige vilkår og ligger markert under dagens leie.

Forliket innebærer også at Kunnskapsveien 55 AS frafaller sitt erstatningskrav på 380 mill. kr. i sin helhet.
 
Rektor Curt Rice sier Kunnskapsdepartementets beslutning om å inngå forlik og dermed unngå en rettssak er naturlig, og OsloMet er innforstått med dette resultatet.

- Med usikkerheten rundt en eventuell rettssak ryddet av veien, kan vi holde god framdrift i Campusprogrammet og etableringen av ny fullverdig campus på Romerike. Forliket gir også OsloMet mulighet til å kunne bruke noe mer tid hvis det viser seg nødvendig, i og med at vi da kan benytte bygget på Kjeller ut 2024. Det gir økt forutsigbarhet for ansatte og studenter på Kjeller, sier Curt Rice.
 
Les mer om Campusprogrammet.