Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

En hånd holder en mobiltelefon

Hvis systemer går ned under studiestart

Se hvem du skal kontakte hvis du opplever at et system går ned rundt studiestart.

Canvas, nettsider, pensumlister og timeplaner, biblioteksystemer, FS, Office og OTRS: mye kan skjære seg når tusenvis av studenter skal ta i bruk systemene. Det er kritisk at systemene våre fungerer når nye studenter strømmer på, og i år er vi godt forberedt. 

Hvem kontakter du hvis et system går ned? 

Meld fra hvis du opplever nedetid på et system under studiestart. Det er ulike kontaktpunkter for de ulike systemene: 

Hva gjør vi hvis et system er nede? 

En koordineringsgruppe samler oversikten over hendelser og problemer, og beslutter tiltak. Ved større hendelser vil systemfeilen kommuniseres ut til alle ansatte. Ved hendelser med mindre omfang, har enhetene selv ansvar for å håndtere denne. 

Dette regnes som større hendelser:  

  • Gjelder mange studenter  
  • Systemene er nede over mer enn en time  
  • Kritisk informasjon er utilgjengelig for studenter og ansatte (som for eksempel om oppmøtetid og sted første studiedag)