Droppe til innhold

Nyheter

Hvis systemer går ned under studiestart

Hvis systemer går ned under studiestart

Det er kritisk at systemene våre fungerer når nye studenter strømmer på, og i år er vi bedre forberedt. Se hvem du skal kontakte hvis du opplever at et system går ned rundt studiestart.

Canvas, nettsider, pensumlister og timeplaner, biblioteksystemer, FS, Office og OTRS: mye kan skjære seg når tusenvis av studenter skal ta i bruk systemene.

Hvem kontakter du hvis et system går ned?

Meld fra hvis du opplever nedetid på et system under studiestart. Det er ulike kontaktpunkter for de ulike systemene:

System

Hit varsler du

student.oslomet.no

itservicedesk@oslomet.no

bitadmin.oslomet.no

itservicedesk@oslomet.no

oslomet.no

itservicedesk@oslomet.no

Feide

itservicedesk@oslomet.no

FS

fs-hjelp@oslomet.no

Office 365

itservicedesk@oslomet.no

Canvas

canvas-stu@oslomet.no

OTRS

itservicedesk@oslomet.no

Pensumlister Leganto

pensum@oslomet.no

Biblioteksystem Alma

ub.system@oslomet.no

Studentweb

fs-hjelp@oslomet.no

Sentralbord

itservicedesk@oslomet.no

TP

timeplan@oslomet.no

Digitalt studiebevis-app

fs-hjelp@oslomet.no

Oria

ub.system@oslomet.no

Hva gjør vi hvis et system er nede?

En koordineringsgruppe samler oversikten over hendelser og problemer, og beslutter tiltak. Ved større hendelser vil systemfeilen kommuniseres ut til alle ansatte. Ved hendelser med mindre omfang, har enhetene selv ansvar for å håndtere denne.

Dette regnes som større hendelser: 

·         Gjelder mange studenter 

·         Systemene er nede over mer enn en time 

·         Kritisk informasjon er utilgjengelig for studenter og ansatte (som for eksempel om oppmøtetid og sted første studiedag) 

Bedre beredskap i år

Det er kritisk at de store systemene virker under studiestart. I år samles systemeierne på OsloMet (IT-avdelingen, kommunikasjonsavdelingen, utdanningsavdelingen og Universitetsbiblioteket) i en koordineringsgruppe daglig gjennom studiestart 8. –23. august.

Slik er vi bedre forberedt på å følge opp og koordinere kommunikasjon og tiltak hvis systemer er nede.

chatbot-portlet