Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Hvem fortjener arbeidsmiljøprisen 2022?

Hvem fortjener arbeidsmiljøprisen 2022?

Har du noen kollegaer som gjør en ekstra innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet? Nominasjonsskjemaet er åpnet – send inn forslag!

Hvem har bidratt til et godt, inkluderende og trivelig arbeidsmiljø på OsloMet i 2022? Har du noen kollegaer som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet?

Send inn din nominasjon innen 15. august (netskjema.no).

Arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller tilsatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet. Les mer om arbeidsmiljøprisen.

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.

  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.

  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

Arbeidsmiljøprisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere.

Her kan du lese om fjorårets vinnere.

Overrekkelsen av prisen skjer til høsten.